Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2003, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pieczęcie Gorzowa Wielkopolskiego w średniowieczu Ewa Syska s. 9-21
Nadzwyczajne obniżenie podatków w Gorzowie za sprawą króla duńskiego : przyczynek do itinerarium Ludwika Wittelsbacha (1349) Edward Rymar s. 23-25
Król Danii, Szwecji i Norwegii Eryk Słupski w Gorzowie (1423) Edward Rymar s. 27-29
Z dziejów rybołówstwa w Gorzowie i jego okolicach w XVI-XVIII wieku Radosław Gaziński s. 31-40
Odlewnictwo żelaza w Nowej Marchii w okresie manufaktur ze szczególnym uwzględnieniem odlewni w Witnicy na tle dziejów metalurgii pruskiej i europejskiej Zbigniew Czarnuch s. 41-111
Drogi pocztowe Nowej Marchii w wybranych dziełach kartograficznych XVIII wieku Radosław Skrycki s. 113-122
Urząd Radcy Podatkowego w Choszcznie dla miast powiatów tylnych Nowej Marchii Paweł Gut s. 123-133
Herb powiatu Choszczno w okresie międzywojennym Agnieszka Gut s. 135-138
Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej Antoni Kantecki s. 139-146
Jenin – Jenin Wielki : Jeszcze wieś czy już przedmieście? Wojciech Sadowski s. 147-170
Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemi Lubuskiej w latach 1948-1956 w świetle sprawozdań wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu i Zielonej Górze Juliusz Sikorski s. 171-182
Sytuacja społeczno-polityczna w Gorzowie od 13 grudnia 1981 r. do końca roku 1985 Dariusz A. Rymar s. 183-223
Projekt fotela położniczego z XVIII wieku : przyczynek do historii medycyny Paweł Gut s. 227-229
Emigracja landsberczyków w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława Janicka s. 231-236
Repatriacja ludności polskiej z ZSRR na przykładzie Gorzowa w latach 1955-1959 : w świetle akt Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Dariusz A. Rymar s. 237-254
Rewindykacja polskich dóbr kultury z NRD Dariusz Matelski s. 255-264
Nowomarchijski ród Marwitzów w średniowieczu Edward Rymar s. 267-283
Johann Moritz von Nassau (1604-1679) Zbigniew Czarnuch s. 285-289
Johann Moritz von Nassau (1604-1679) – najwybitniejszy mistrz zakonu joannitów ze Słońska Paweł Kisielewski s. 291-301
Dziembowscy herbu Pomian linia z Bobowicka Piotr Maciej Dziembowski s. 303-317
Emil Schwabe – artysta malarz z Sulęcina (1856-1924) Teresa Kuciak s. 319-320
"Deadly Seas : The Duel between the St Croix and the U305 in the Battle of the Atlantic", David J. Bercuson, Holger H. Herwig, Toronto 1998 : [recenzja] Dariusz A. Rymar David J. Bercuson (aut. dzieła rec.) Holger H. Herwig (aut. dzieła rec.) s. 323-334
Stereotypy na temat Romów a rola mediów Leszek Bończuk s. 337-342
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w latach 2001-2002 Dariusz A. Rymar s. 343-346
Zenon Nowopolski (1947-2002) s. 347
Konferencja naukowa w gorzowskim archiwum D.A. Rymar s. 349
Pożegnanie Stanisławy Janickiej D.A. Rymar s. 351-352
Bogdan Wojciech Brzustowicz – badacz dziejów turniejów rycerskich Tomasz Wacław Jabłecki s. 355-357
Grzegorz Jacek Brzustowicz – zasłużony badacz dziejów ziemi choszczeńskiej Tomasz Wacław Jabłecki s. 359-361
Kilka fragmentów z mojej pracy duszpasterskiej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1946 Przemysław Knap s. 365-366
Kronika Gorzowa za rok 2002 Dariusz A. Rymar s. 369-392
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2001 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 395-419
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2002 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 421-454
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 456-458