Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
1999, Tom 2, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarcie budynku archiwum s. 11-13
Z dziejów gorzowskiego archiwum - referat wygłoszony na uroczystym oddaniu do użytku budynku-magazynu archiwalnego w dn. 17 XI 1998 r. Dariusz Aleksander Rymar s. 15-21
Wartość historyczna i naukowa akt powstałych do 1945 roku a przechowywanych w archiwum gorzowskim Radosław Gaziński s. 23-29
Przywilej krzyżackiego wójta Nowej Marchii Baldwina Stała z 1408 r. dla sołtysa gorzowskiego Edward Rymar s. 31-36
Panowie von der Osten (Drzeńscy) : cz.3 i 4 Edward Rymar s. 39-66
Paul von Niessen (1857-1937) - historyk Nowej Marchii i Pomorza Zbigniew Miler s. 67-75
Pastor Felix Hobus (1866-1941) "Schliemann doliny Warty" Zbigniew Miler s. 77-89
August Friedrich Ranseler (23 IV 1889-14 VIII 1945) -historyk powiatu gorzowskiego Olaf Robert Hanseler s. 91-97
Paul Biens (24 I 1874 - 23 II 1945) - historyk powiatu myśliborskiego Jorg Luderitz s. 99-100
Maks Ludwig Rehmann ( 1842-1922) - redaktor czasopisma historyków Nowej Marchii Zbigniew Czarnuch s. 101-104
Ernst Abraham Hennig - archiwista królewski (1771-1815) Stanisława Janicka s. 105-107
Maria Wierzbicka (1895-1987) - pracownik naukowy IUNG i gorzowski społecznik Zofia Nowakowska s. 107-113
Josif Michajłowicz ("Siergiej") Dragun (1896-?) - komendant wojenny Gorzowa Dariusz A. Rymar s. 115-124
Refleksje o WJC Leszek Bończuk s. 125-131
Stanisław Władysław Adamczyk (1935-1998) - historyk regionalista Andrzej Kirmiel s. 133-134
Średniowieczny zamek (dwór) w Gorzowie Edward Rymar s. 137-141
Jeszcze o Boasach Edward Rymar s. 143
D. Barackenlager R-65 O obozie pracy przymusowej w Nowinach Wielkich raz jeszcze Juliusz Sikorski s. 145-146
Wokół wydania "Rubieży" Dariusz A. Rymar s. 147-151
Kilka uwag o nowych wydawnictwach źródłowych wieku XV tyczących Edward Rymar s. 153-157
W sprawie publikacji Instytutu Zachodniego: Recenzja polemiczna Wojciech Sadowski s. 159-168
III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w Warszawie (14-16 X 1998 r.) Leszek Bończuk s. 171-172
Kultura Romów w walce z nietolerancją Edward Dębicki s. 173-176
Rola Instytutu J. G. Herdera w Marburgu w badaniach regionalnych Tomasz Jurek s. 177-180
Piszą o "Roczniku" i nagradzają! Dariusz A. Rymar s. 181-182
Konferencja: Edycja źródeł do dziejów pogranicza śląsko-wielkopolsko-pomorsko-lubusko-brandenburskiego Dariusz A. Rymar s. 183-188
Lubuska tożsamość Henryk Maciej Woźniak s. 189-190
Informatyzacja akt osobowych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w archiwum zakładowym Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. Ryszard Wójtowicz s. 191-194
Informacja o działalności Wojewódzkiej Delegatury w Gorzowie Wlkp. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Zielonej Górze za rok 1998 Waldemar Sidor s. 195-200
Stanisława Janicka Juliusz Sikorski s. 203-206
Nieszczęścia roku 1758 - wspomnienia pewnego pastora Tomasz Sebastian s. 209-218
Warszawa-Dollensradung-Wolność 1939-1945 : garść wspomnień Antonina Grabiańska s. 219-222
W obozie jenieckim w Gorzowie czerwiec 1945 - styczeń 1946 Lothar Vollbrecht s. 223-231
Dziejów koszar im. generała von Strantza rozdział ostatni Fritz Schmaeling s. 233-235
Katalog niemieckojęzycznej prasy, periodyków i wybranych druków zwartych z biblioteki Oddziału Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. o tematyce historycznej - uzupełnienie : stan na dzień 31 V 1999 r. Dariusz A. Rymar s. 239-252
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1997 i uzupełnienia za rok 1996 s. 255-296
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 297