Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2008, Numer 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„...tuż za mostem na rzece Warcie...” część 2 : populacja średniowiecznych mieszczan gorzowskich w świetle wykopalisk archeologicznych i badań antropologicznych Małgorzata Pytlak s. 9-15
Władcy Brandenburgii (Askańczycy) na dzisiejszych ziemiach polskich, zwłaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu w latach 1200–1319 (itinerarium) : wyd. II Edward Rymar s. 17-40
Mennictwo arcybiskupów magdeburskich na Środkowym Nadodrzu w 2. połowie XIII wieku Tadeusz Szczurek s. 41-52
Ślady chwarszczańskiego skryptorium templariuszy Marek Golemski s. 53-60
Pojmanie francuskiego generała. Epizod, który wpłynął na los wojen napoleońskich Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 61-64
Z dziejów antysemityzmu w Niemczech na przykładzie Gorzowa do roku 1945 Jerzy Sygnecki s. 65-91
Żydzi w Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 93-115
Transport i łączność w Gorzowie : część 1: Polskie Koleje Państwowe (do roku 1999) Piotr Franków s. 117-127
Nadzór partyjny nad gorzowskim przemysłem u schyłku dekady lat siedemdziesiątych Marcin Trojecki s. 129-136
Kalendarium Duszpasterstwa Świata Pracy w Gorzowie Wlkp. od stycznia 1986 do czerwca 1988 Zbigniew Syska s. 137-163
Początki gorzowskiej komputeryzacji (1967–1993) Dariusz A. Rymar s. 165-169
Ptasia polityka władców pruskich w XVII i XVIII wieku Stanisława Janicka s. 173-176
Informacje o kradzieżach i innych przestępstwach kryminalnych i wykroczeniach na terenie działalności Dyrekcji Policji w Pile, zachowane w Aktach Miasta Brójce, a dotyczące także miasta Landsbergu i okolic Stanisława Janicka s. 177-184
Z kalendarza wojewody gorzowskiego ‘98 Jerzy Ostrouch s. 187-249
Kilka mniej znanych rodów rycerskich ziemi gorzowskiej w średniowieczu Edward Rymar s. 253-260
Drezdenecki kompozytor Adam Krieger Jan Maćkowski s. 261-266
Anna Obek Stanisława Janicka s. 267-269
Anna Dolińska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata (1909–2005) Weronika Kurjanowicz s. 271-274
O książce Edwarda Rymara „Klucz do ziem polskich” : uwagi polemiczne Marek Golemski s. 277-281
W odpowiedzi Markowi Golemskiemu Edward Rymar s. 283-285
<<„Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury”>>, Edward Jaworski, Gorzów Wlkp. 2007 : [recenzja] Wojciech Sadowski Edward Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Encyklopedia Gorzowa", Jerzy Zysnarski, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Sadowski Jerzy Zysnarski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Opinia czytelnicza nt. „Encyklopedii Gorzowa” autorstwa Jerzego Zysnarskiego : alfabet miasta czy encyklopedia? Rafał Bucholski s. 295-299
Kilka uwag o „Encyklopedii Gorzowa” Jerzego Zysnarskiego Dariusz A. Rymar s. 301-306
Encyklopedia Gorzowa i koty Zbigniew Czarnuch s. 307-308
Zamiast recenzji, której nikt nie pisał Jerzy Zysnarski s. 309-314
Wystąpienie na spotkaniu polsko-niemieckim w Gorzowie w dniu 2 lipca 2007 roku Weronika Kurjanowicz s. 315-316
Wspomnienia dawnych mieszkańców Karska (Karzig) Fritza Lieferta i Dietricha Schrödera w opracowaniu Piotra Wojciechowskiego Piotr Wojciechowski s. 319-336
Uporządkowane życie alumna Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. : wspomnienia wychowanka Wojciech Sadowski s. 337-342
Wspomnienia z czasów działania w opozycji : część 1: 1977–1980 Stanisław Siekanowicz s. 343-422
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2007 Dariusz A. Rymar s. 425-426
Gorzowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w latach 1989-2007 Piotr Franków s. 427-435
Kronika Gorzowa za rok 2007 Dariusz A. Rymar s. 439-460
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2007 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 463-509
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 511-513
Nowości wydawnicze Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2008 s. 514-517