Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2011, Numer 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne chwile gorzowskiego Archiwum Państwowego Dariusz Rymar s. 7-14
Zasiedlenie Przedmieścia Santockiego w Gorzowie Wielkopolskim w świetle odkrycia osadnictwa z przełomu epoki brązu i żelaza, okresu średniowiecza oraz nowożytnego cmentarza Małgorzata Pytlak s. 17-30
Jeszcze raz o datacji i okolicznościach zawarcia polsko-brandenburskiego układu landsberskiego (gorzowskiego) Edward Rymar s. 31-43
Jurysdykcja kościelna na ziemiach pogranicza pomorsko-wielkopolskiego : archidiakonaty nowomarchijskie (XIV–XV w.) Edward Rymar s. 45-68
Z dziejów społeczno-gospodarczych Barlinka w XIX i pierwszej połowie XX wieku : część 2. Życie gospodarcze Paweł Gut s. 69-90
Czesi w Brandenburgii : dwa wywody genealogiczne czeskiej szlachty z XVII wieku Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 91-104
„Zasada wodzostwa” w landsberskim Teatrze Miejskim : przymusowe odejście dyrektora Carla Schneidera w 1936 roku Falko Neininger s. 105-118
Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykłady blokad przeciwtransportowych III Rzeszy Krzysztof Michalak Grzegorz Urbanek s. 119-129
Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego Krzysztof Michalak Jakub Wajda s. 131-150
Poczta i telekomunikacja w Gorzowie Wlkp. Piotr Franków s. 151-160
Kwestie wyznaniowe na forum Rady Miasta Gorzowa Wlkp. V kadencji w latach 2006–2010 Paweł A. Leszczyński s. 161-178
Zawód kominiarza w Nowej Marchii od końca XVII wieku w świetle akt miasta Landsbergu (Gorzowa) Stanisława Janicka s. 181-186
Gospodarstwo domowe pewnego rabina w XVIII wieku Bernhard Elsass s. 187-201
Z dziennika regionalisty Zbigniew Czarnuch s. 205-227
Jeszcze o kilku średniowiecznych rodach rycerskich z okolic Gorzowa Edward Rymar s. 231-236
Friedrich Henning, współautor pierwszej monografii Gorzowa : próba rekonstrukcji biografii i bibliografii Jerzy Zysnarski s. 237-241
Życie i twórczość Zygmunta Węclewskiego (1824–1887) Waldemar Dramowicz s. 243-256
Gorzowska działalność i wczesna twórczość kompozytorska Wilhelma Rudnicka Bogusław Raba s. 257-262
Literackie krajobrazy : twórczość Hansa Fallady (1893–1947) na wschód od Odry Wolfgang D. Brylla s. 263-273
Misjonarz Carl Adolf Gustav Hoffmann (1868–1962) Annekie Joubert s. 275-277
Jan Baczewski (1890–1958) wśród swoich i obcych Krystyna Kamińska s. 279-304
Doktor Antoni Turuto (1887–1966) oraz doktor Zygmunt Obuchowicz domniemany Robert Salling (1898–) (?) i ich wybory Dariusz A. Rymar s. 305-369
Ukryta tożsamość doktora Zygmunta Obuchowicza Magdalena Knak s. 371-390
Dr Czerniak, odrzucony pionier gorzowskiej służby zdrowia Jerzy Zysnarski s. 391-396
Jan Kaczor (1924–2010) – ostatni z pierwszych Zofia Nowakowska s. 397-400
Mieczysław Nowak (1920–2003) – gorzowski pionier i muzyk Zofia Nowakowska s. 401-404
Wypis z listu Pauli Helle do siostry Luise Albrecht Paula Helle s. 407-412
Zapiski z mojej działalności jako pielęgniarki rejonowej w okresie okupacji w Landsbergu nad Wartą w 1945 r. Käthe Schimek s. 413-420
Z Kostrzyna do Gorzowa przez Berlin Karlheinz Lau s. 421-424
Pamiętnik internowanego Józef Bocian s. 425-441
Moje wspomnienia : w nawiązaniu do „Pamiętnika internowanego Józefa Bociana” Jan Florczak s. 443-446
Mój skromny udział w działalności podziemia w Gorzowie Wielkopolskim Henryk Jarmołowicz s. 447
Francuska pomoc dla „Solidarności” podczas stanu wojennego Gilles Manchuel s. 455-466
60-lecie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz A. Rymar s. 469-474
Otwarcie wystawy „Landsberg Klaus Neitmann s. 475-477
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2010 Dariusz A. Rymar s. 479-480
Kronika Gorzowa za rok 2009 Dariusz A. Rymar s. 483-497
Nekrolog gorzowski za rok 2010 i uzupełnienia za lata 2008–2009 Jerzy Zysnarski s. 501-515
Książki o regionie gorzowskim wydane w 2010 r. Krystyna Kamińska s. 519-527
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2010 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 531-576
Nasi autorzy s. 577-578
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 579-582