Znaleziono 44 artykuły

Zbigniew Czarnuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Krasicki - Donhoffowie - Lehndorffowie - Wreechowie - Hohenzollernowie Zbigniew Czarnuch s. 8-30
Odlewnictwo żelaza w Nowej Marchii w okresie manufaktur ze szczególnym uwzględnieniem odlewni w Witnicy na tle dziejów metalurgii pruskiej i europejskiej Zbigniew Czarnuch s. 41-111
Dąbroszyn w latach 1945-1950 Zbigniew Czarnuch s. 73-98
    Zacytuj
  • Udostępnij
Projekt niemiecko-polskiej historii Zbigniew Czarnuch s. 76-78
Niemcy w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1950 : Cz. 2: Sierpień 1945 - grudzień 1950 : wysiedlenia pojałtańskie Zbigniew Czarnuch s. 79-106
Jubileusz 70. lat miasta Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 91-103
Żydzi w Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 93-115
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Zbigniew Czarnuch s. 95-97
Początek, okres świetności i upadek witnickiego rzemiosła i przemysłu ceramicznego Zbigniew Czarnuch s. 97-131
Maks Ludwig Rehmann ( 1842-1922) - redaktor czasopisma historyków Nowej Marchii Zbigniew Czarnuch s. 101-104
Towarzystwo Przyjaciół Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 105-106
Wysokie stany i powodzie na wodach Odry, Warty i Noteci : kalendarium : część I Zbigniew Czarnuch s. 105-119
"Opowieść o dwóch ziemiach mieszkańców Pyrzan", Zbigniew Czarnuch, Witnica 1991 : [recenzja] Zbigniew Jasiewicz Zbigniew Czarnuch (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Fabryka Urządzeń Przeciwpożarowych Gustav Ewald - Custrin II Zbigniew Czarnuch s. 109-113
Bibliografia dziejów regionu za lata 1990-1992 Zbigniew Czarnuch s. 122-140
Niemcy w Gorzowie 1945-1950 : część III Zbigniew Czarnuch s. 127-148
Wsie „łużyckiego narożnika” rejonu Cybinki i dawny piastowski gród Szydłów Zbigniew Czarnuch s. 139-153
Udział witnickiej „Solidarności” w ustrojowych przeobrażeniach społeczności lokalnej Zbigniew Czarnuch s. 187-220
Z problematyki przemian nazw miejsc znajdujących się w granicach obecnej gminy Witnica w XIX i XX w. Zbigniew Czarnuch s. 201-220
Z dziennika regionalisty Zbigniew Czarnuch s. 205-227
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i pamiątek Przeszłości. Sprawozdanie z działalności za okres 1.01.1993 – 30.09.1994 Zbigniew Czarnuch s. 221-224
Pytania o naszą – tu nad Odrą – tożsamość Zbigniew Czarnuch s. 232-241
"Hermeneutyka – nauka o rozumieniu czyli Schleiermachr odrodzony", Hans Georg Gadamer, Kraków 1993 : [recenzja] Zbigniew Czarnuch Hans Georg Gadamer (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Towarzystwo Przyjaciół Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 266-267
Stowarzyszenie „Projekt Historii Polsko-Niemieckiej” Zbigniew Czarnuch s. 268-269
Ojciec Kościoła Protestanckiego XIX wieku F.D.E. Schleiermacher i jego dzieło "Mowy o religii. .. " Zbigniew Czarnuch s. 269-272
    Zacytuj
  • Udostępnij
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Na drodze do Pojednania Zbigniew Czarnuch s. 270-274
Hans Beske - pionier idei pojednania Niemców z Polakami (9 VI 1914 - 22 XI 1985) Zbigniew Czarnuch s. 273-281
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wojciech Sadowski Zbigniew Czarnuch s. 276-279
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie EDUCATIO Pro Europa Viadrina w latach 2002–2005. Przyczynek do dokumentacji przejawów aktywności organizacji pozarządowych Ziemi Lubuskiej w dobie akcesu Polski do Unii Europejskiej Zbigniew Czarnuch s. 277-297
Johann Moritz von Nassau (1604-1679) Zbigniew Czarnuch s. 285-289
Encyklopedia Gorzowa i koty Zbigniew Czarnuch s. 307-308
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Zbigniew Czarnuch s. 349-354
Pożegnanie landsberczyków Zbigniew Czarnuch s. 349-360
Weesow - Landsberg Zbigniew Czarnuch s. 369-372
Ziemia Lubuska: dwa województwa i dwie książki Zbigniew Czarnuch s. 373-376
Bitwa o bitwę pod Cedynią : kontrowersje na temat tożsamości kulturowej małych ojczyzn Nadodrza Zbigniew Czarnuch s. 387-397
W stulecie polskiego harcerstwa : Tucha i Donek : wspomnienie o Wiktorii i Olgierdzie Dewitzach Zbigniew Czarnuch s. 401-422
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 405-407
Edward Rymar-badacz dziejów Nowej Marchii Zbigniew Czarnuch s. 415-420
Notatka z dwu wypraw badawczych nad Noteć na teren pogranicza wielkopolsko-nowomarchijskiego Zbigniew Czarnuch s. 435-438
Na powitanie „Rocznika Chojeńskiego” Zbigniew Czarnuch s. 439-442
Odczarowanie Dankowa Zbigniew Czarnuch s. 443-445
Opracowania historyczne i ich adresaci : z lektur regionalisty Zbigniew Czarnuch s. 491-493