Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
1996, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Abdeckerei do Żwirowej, czyli niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik topomastyczny miasta Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 7-33
Niemcy w Gorzowie Wlkp. 1945-1950 (cz. 1) Zbignie Czarnuch s. 34-56
Opactwo cysterskie w Mironicach k. Gorzowa (cz. 2) Edward Rymar s. 57-69
Działalność NSZZ „solidarność” w ZWCh „Stilon” w Gorzowie Wlkp. (13 grudnia 1981 – 21 września 1989) Zbigniew Bodnar s. 70-102
Ubiór średniowiecznego herolda brandenburskiego Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 103-107
Tor do gier rycerskich w dawnym Korytowie Bogdan W. Brzustowicz s. 108-115
Podbój i kolonizacja obszaru dolnej Noteci przez margrabiów z dynastii Askańskiej Stanisław Talarczyk s. 116-128
50 lat państwowego szkolnictwa w Gorzowie Antoni Kantecki s. 129-137
Wystawa przemysłowa 2-4 marca 1946 r. : przyczynek do dziejów przemysłu na terenie powiatu gorzowskiego Dariusz Rymar s. 138-142
Obrzędowość doroczna w życiu współczesnym na przykładzie przesiedleńców zza Buga osiadłych w Gorzowskiem Wojciech Sadowski s. 143-155
Nowomarchijska Kamera Wojenno-Skarbowa jako źródło do badań nad dziejami miast wschodniej Brandenburgii Radosław Gaziński s. 158-169
Międzyrzeckie archiwalia Waldemar Dramowicz s. 170-173
Charakter zbiorów archiwum Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim Zofia Nowakowska s. 174-183
Kronika miasta Skwierzyny Stanisława Janicka s. 184-192
Pogrzeb szwagierki egipskiego króla Stanisława Janicka s. 193-194
Ustrój i organizacja władz miasta Międzyrzecza w latach 1793-1945 Teresa Kuciak s. 195-203
Janusz Słowik Mieczysław Miszkin s. 206-207
Wilhelm Sauer – budowniczy organów Wolfgang J. Brylla s. 208-210
Albert zwany „z Luge” zasadźca Gorzowa i jego rodzina Edward Rymar s. 211-213
Franciszek Walczak Dariusz Rymar s. 214-225
Jakim prawem miejskim rządził się dawny Gorzów? Edward Rymar s. 228-230
Kontrowersje wokół tzw. pokoju landsberskiego Zbigniew Miler s. 231-237
Kilka uwag o „Dziejach Górek Noteckich” Dariusz Rymar s. 238-242
Jeszcze o Górkach Noteckich Edward Rymar s. 243-244
Uwag kilka do artykułu Marka Golemskiego „W sprawie lubuskiego odcinka zachodniej granicy państwa Mieszka I” Władysław Korcz s. 245-247
Inauguracja Muzeum Ziemi Choszczeńskiej B.W. Brzustowicz G.J. Brzustowicz s. 250-255
Raport o stanie zachowania i zagospodarowania zespołów pałacowo-dworskich na terenie województwa gorzowskiego, pozostających w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Władysław Chrostowski Iwona Drzewiecka Halina Kulczycka Renata Rydzaj s. 256-265
Towarzystwo Przyjaciół Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 266-267
Stowarzyszenie „Projekt Historii Polsko-Niemieckiej” Zbigniew Czarnuch s. 268-269
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Na drodze do Pojednania Zbigniew Czarnuch s. 270-274
Wojciech Sadowski Zbigniew Czarnuch s. 276-279
Katalog niemieckojęzycznej pracy, periodyków i wybranych druków zwartych z biblioteki Oddziału archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. o tematyce historycznej : stan na dzień 30.09.1995 Dariusz Rymar s. 282-298
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1994 s. 300-334