Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2006, Numer 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!] s. 2
Kolegiata w Myśliborzu i skład jej kapituły (XIII—XVI w.) Edward Rymar s. 9-45
Początki i herb miasta Dobiegniewa Edward Rymar s. 47-53
Zagadka motywu szachownicy w średniowiecznych kościołach granitowych Zbigniew Miler s. 55-91
Genealogia Tuczyńskich de Wedel : część 2 (XVII – pocz. XVIII w.) Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 93-107
Poklasztorne domeny państwowe z obszaru dawnego powiatu choszczeńskiego : próba bilansu Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 109-112
O działalności Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej na Prusy Zachodnie i Poznańskie w rejonie Skwierzyny Christa Kouschil s. 113-118
Dzikie małżeństwa w świetle akt z gorzowskiego Archiwum Państwowego Stanisława Janicka s. 119-122
Obyczajowość kresowa w świetle publikacji i wspomnień ludności osiadłej w mieście i rejonie Gorzowa Wielkopolskiego Wojciech Sadowski s. 123-130
Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach 1945–2004 Aneta Wianecka s. 131-136
Prasa wydawana poza cenzurą w Gorzowie Wlkp. w latach 1978–1981 Zbigniew Syska s. 137-166
Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie (1946-1960) : powstanie i likwidacja Juliusz Sikorski s. 169-179
Łokietka 17 Michał Czajkowski s. 181-182
Moje wspomnienia o Małym Seminarium Duchownym w Gorzowie Witold Karpyza s. 183-184
„Ta szkoła ze wszech miar zasługuje na monografię” : z ks. kanonikiem Stanisławem Chojnowskim rozmowę przeprowadził Wojciech Sadowski Stanisław Chojnowski Wojciech Sadowski s. 185-188
Wspomnienia z Seminarium : w szkole spokoju, radości i rozterek Wojciech Sadowski s. 189-194
Poczet wychowawców i nauczycieli Małego Seminarium Duchownego w Gorzowie : kilka faktów i refleksji Wojciech Sadowski s. 195-203
Pożar mostu na Warcie w 1905 roku Stanisława Janicka s. 207-209
Sprawozdanie ze zjazdu kierowników Oddziałów Powiatowych Informacji i Propagandy w Gorzowie w dniu 1 i 2 marca 1946 roku Dariusz Aleksander Rymar s. 211-238
Spór o parafię VII-VIII 1945 : z dziejów katolickiej parafii p.w. Świętego Krzyża w Gorzowie Juliusz Sikorski s. 239-243
Johann August Heinrich Heros von Borcke (1835-1895) – bohater amerykańskiej wojny secesyjnej z Giżyna w powiecie myśliborskim Stefan Slivka s. 247-256
O. Przemysław Zygmunt Knap, kapucyn (1914-1981) : pierwszy kapłan w powojennym Gorzowie Roland Prejs s. 257-262
Gustav Zerndt – historyk ziemi świebodzińskiej Marek Nowacki s. 263-268
Uwagi do recenzji W. Sadowskiego pt. „Jan Radkiewicz, Józef Radkiewicz, Rodzina Radkiewiczów na tle Polesia i tak zwanych Ziem Zachodnich" Jóżef Radkiewicz s. 271-272
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2005 Dariusz A. Rymar s. 275-276
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie EDUCATIO Pro Europa Viadrina w latach 2002–2005. Przyczynek do dokumentacji przejawów aktywności organizacji pozarządowych Ziemi Lubuskiej w dobie akcesu Polski do Unii Europejskiej Zbigniew Czarnuch s. 277-297
Jubileusz 80-lecia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i zjazd archiwistów kościelnych dnia 8 listopada 2005 roku Robert R. Kufel s. 299-300
Konferencja międzynarodowa Adam Mickiewicz – wieszcz narodów słowiańskich Republika Białoruś, Brześć 27 – 29 maja 2005 r. Paweł A. Leszczyński s. 301-302
VI Międzynarodowe Spotkanie „Miłośników Polesia” w Brześciu nad Bugiem Wojciech Sadowski s. 303-304
Rok 1945 w oczach niemieckich mieszkańców Gorzowa (Landsbergu) – wybór wspomnień s. 307-344
Pionierskie wspomnienia : pamięci Jerzego Doczyńskiego Piotr Łazowski s. 345-349
Obóz internowanych kobiet – Gołdap ’82 Anna Marczyk s. 351-365
Kronika Gorzowa za rok 2005 Dariusz A. Rymar s. 369-385
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2005 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 389-426