Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2007, Numer 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!] s. 2
Przemówienie z okazji odsłonięcia „Dzwonu Pokoju” Tadeusz Jędrzejczak s. 9-17
Wystąpienie z okazji odsłonięcia „Dzwonu Pokoju” Ursula Hasse-Dresing s. 19-23
Gorzowskie przemówienia : Izba Pamięci Landsberczyków otworzona 31 marca 2003 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Christa Greuling s. 25-29
Od Abdeckerei do Żwirowej, czyli klucz do toponomastyki Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 31-70
Polska–Niemcy w oczach gorzowian AD 2006 zapis dyskusji s. 71-90
„…tuż za mostem na rzece Warcie” Odkrycie późnośredniowiecznego cmentarza w Gorzowie Wlkp. : część 1 Małgorzata Pytlak s. 93-118
Lasy gorzowskie w wiekach średnich i ich nazwy Edward Rymar s. 119-134
Hasson Adam von Wedel z Drawna w dyplomatycznej służbie „Wielkiego Elektora” Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 135-138
Żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu Andrzej Kirmiel s. 139-142
Widoki miast brandenburskich Daniela Petzolda : przyczynek do dziejów ikonografii nowomarchijskiej w okresie nowożytnym Radosław Skrycki s. 143-150
Sytuacja w kościele ewangelickim w Landsbergu an der Warthe (Gorzowie) w latach 1933–1945 Jerzy Sygnecki s. 151-174
Wspomnienia Niemców o Landsbergu nad Wartą z 1945 r. : krótki przegląd źródeł Dietrich Handt s. 175-178
Parafia św. Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim pod zarządem kapucynów w latach 1945–1951 Roland Prejs s. 179-200
Z dziejów landsberskich mostów Stanisława Janicka s. 201-206
Krótka historia mostów kolejowych w Gorzowie Krzysztof Cierkoński s. 207-213
Z dziejów parafii Wołków do 1946 roku i Kołczyn po roku 1945 Dariusz A. Rymar s. 215-223
Tworzenie się administracji państwowej na terenie Piły 1945 - 1947 Robert Kolasa s. 225-234
Z początków szkolnictwa rolniczego na Ziemi Lubuskiej na przykładzie Państwowego Technikum Rachunkowości Rolnej (PTRR) w Zieleńcu 1948–1963 Czesław Strawa s. 235-265
Stan wojenny w gorzowskiej prasie Ewa Kułakowska s. 267-280
Duchowni Gorzowa i Kostrzyna w Repertorium Germanicum i Repertorium Poenitentiariae Germanicum Edward Rymar s. 283-288
Loża tolerancyjna (Toleranz Loge) w Landsbergu Teresa Kuciak s. 289-291
Od rycerzy do prezydenta Nowomarchijskie „korzenie” Paula von Hindenburg-Beneckendorf, niemieckiego prezydenta i marszałka Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 295-298
Edmunda Zjawińska-Górska (3 VIII 1921 – 26 II 1995) Zofia Nowakowska s. 299-302
Irena Dąbrowa – dobry duch gorzowskiego teatru (1926–1997) Zofia Nowakowska s. 303-307
Maria Leszczyk (1917–1996) Zofia Nowakowska s. 309-311
Gorzów nie był członkiem Hanzy Edward Rymar s. 315-316
Postne (Bothscowe) i Ostrowieckie (Ostrovyz) : dwa jeziora z nadania Bolesława Pobożnego dla chwarszczańskich templariuszy (1259) Edward Rymar s. 317-321
"Noty biograficzne do kroniki gorzowskiej weterynarii", Jerzy Szenfeld, Gorzów 2006 : [recenzja] Wojciech Sadowski Jerzy Szenfeld (aut. dzieła rec.) s. 323-324
"Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni dziejów", Tadeusz Szczurek, Gorzów Wielkopolski 2007 : [recenzja] Wojciech Sadowski Tadeusz Szczurek (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Odsłonięcie grobu Leo Hertela (1864–1944) – wybitnego badacza dziejów zakonu cystersów Alois Reiche s. 329-331
Działalność Stowarzyszenia „Pomost” w latach 1997–2007. Przemówienie wygłoszone 3 marca 2007 na Ostsee – Akademie w Travemunde Tomasz Czabański s. 333-338
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2006 s. 339-340
Wspomnienia mojej Babci Emilii Lach z robót przymusowych w Niemczech : mojej Babci Kinga Laudańska-Grossmann s. 343-355
Landsberg nad Wartą i ja : wyznanie miłości byłego landsberczyka do dzisiejszego Gorzowa Dieter Ehrhardt s. 357-374
Moje wspomnienia z pracy w Gorzowie (1944–1955) Ryszard Brych s. 375-398
Kronika Gorzowa za rok 2006 Dariusz Rymar s. 401-412
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2006 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 415-453
[Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - nowości] s. 455-456
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 457-459