Znaleziono 37 artykułów

Stanisława Janicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księgozbiór zdeponowany w Landsbergu obiektem zainteresowania trzech monarchów Stanisława Janicka s. 25-30
Wielcy na chwilę w Gorzowie Stanisława Janicka s. 31-37
„Wędrowne Ptaki” – organizacja młodzieżowa w Niemczech i jej działalność ma terenie Landsbergu n Stanisława Janicka s. 65-74
Ernst Abraham Hennig - archiwista królewski (1771-1815) Stanisława Janicka s. 105-107
Gospody - oberże w Gorzowie od XVI w. do 1950 roku Stanisława Janicka s. 107-121
Gunter Seipelt: Historia Trzebiszewa Stanisława Janicka s. 117-118
Zwłoki szwagierki egipskiego króla spoczęły w grobowcu rycerskiego majątku w Janczewie Stanisława Janicka s. 119-121
Dzikie małżeństwa w świetle akt z gorzowskiego Archiwum Państwowego Stanisława Janicka s. 119-122
Stanowisko „Wójt żebraków” na terenie miasta Gorzowa (Landsbergu) w XVII i XVIII wieku Stanisława Janicka s. 129-137
Jadwiga Bławatowa Stanisława Janicka s. 166-167
Archiwista miejski – Fritz Bucholz Stanisława Janicka s. 171-177
Ptasia polityka władców pruskich w XVII i XVIII wieku Stanisława Janicka s. 173-176
Informacje o kradzieżach i innych przestępstwach kryminalnych i wykroczeniach na terenie działalności Dyrekcji Policji w Pile, zachowane w Aktach Miasta Brójce, a dotyczące także miasta Landsbergu i okolic Stanisława Janicka s. 177-184
Zawód kominiarza w Nowej Marchii od końca XVII wieku w świetle akt miasta Landsbergu (Gorzowa) Stanisława Janicka s. 181-186
Kronika miasta Skwierzyny Stanisława Janicka s. 184-192
Car Piotr Wielki i August II Mocny w Gorzowie (Landsbergu) – 1-5 sierpnia 1712 r. Stanisława Janicka s. 188-192
Pogrzeb szwagierki egipskiego króla Stanisława Janicka s. 193-194
Z dziejów landsberskich mostów Stanisława Janicka s. 201-206
Książę Siedmiogrodu w Gorzowie : glosa do pewnego rysunku Stanisława Janicka s. 205-210
Pożar mostu na Warcie w 1905 roku Stanisława Janicka s. 207-209
Arbeitskommando 936 R w Landsbergu nad Wartą Stanisława Janicka s. 217-229
Pamiętaj dzień święty święcić, czyli edykty władców pruskich dotyczące celebracji dni świątecznych Stanisława Janicka s. 221-224
Emigracja landsberczyków w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława Janicka s. 231-236
Z akt Sądu Obwodowego w Gorzowie Stanisława Janicka s. 237-240
Jak Magistrat skwierzyński uregulował stosunki z Żydami w roku 1641 Stanisława Janicka s. 237-242
    Zacytuj
  • Udostępnij
Hans Ralfs (1883-1945) : zapomniany malarz i grafik niemiecki Stanisława Janicka s. 243-244
Zarządzenia sowieckiej Komendantury Wojennej Brójec Stanisława Janicka s. 245-270
O tym jak były mieszkaniec wsi Jeżyki (Giesen) założył w USA miasto zwane Strehlow-Township Stanisława Janicka s. 251-252
Przydział poniemieckich gospodarstw rolnych na terenie tzw. ziem odzyskanych na przykładzie powiatu gorzowskiego w świetle akt Starostwa Powiatowego Stanisława Janicka s. 257-263
Anna Obek Stanisława Janicka s. 267-269
O rodzinie Boas i jej zasługach dla Gorzowa Stanisława Janicka s. 269-275
Ludwig Pick (1868-1944) Stanisława Janicka s. 291-293
Jeszcze raz o szwagierce egipskiego króla Stanisława Janicka s. 305-307
Władysław Edward Klimek : pedagog, działacz polityczny i animator kultury chrześcijańskiej w Gorzowie (17 II 1927-20 I 2000) Stanisława Janicka s. 305-306
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany imion i nazwisk u osiedleńców na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1950 w świetle akt Starostwa Powiatowego Gorzowskiego Stanisława Janicka s. 313-317
Moje dzieciństwo w Korcu na Wołyniu Stanisława Janicka s. 317-326
Johann Heinrich Christian Metzig Stanisława Janicka s. 533-534