Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2002, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komandoria chwarszczańska templariuszy i joannitów (1232 -1540) Edward Rymar s. 11-36
Przyczynek do problemu roli zakonów templariuszy i joannitów w procesie średniowiecznego powiększania terenów uprawnych na obszarze komandorii chwarszczańskiej Christa Kouschil s. 37-47
Duchowni landsberskich kościołów przed 1945 r. Jerzy Zysnarski s. 49-77
Urząd Kata w Gorzowie w II połowie XVII i XVIII wieku Radosław Gaziński s. 79-87
Dzieje niemieckiego gimnazjum w Międzyrzeczu (1833-1945) Waldemar Dramowicz s. 89-95
Początek, okres świetności i upadek witnickiego rzemiosła i przemysłu ceramicznego Zbigniew Czarnuch s. 97-131
Z dziejów przemysłu drzewnego na Ziemi Lubuskiej ( 3): Gorzowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Gomad" Piotr Franków s. 133-153
Wybrane aspekty życia wsi Racław Wojciech Sadowski s. 155-172
Gorzów w czasie przemian politycznych roku 1956 Dariusz A. Rymar s. 173-214
Arbeitskommando 936 R w Landsbergu nad Wartą Stanisława Janicka s. 217-229
Jan Merkelin (przed 1325 - około 1400) - teolog z klasztoru augustianów w Strzelcach Krajeńskich Zbigniew Miler s. 233-237
Sylwetka księdza Huberta Josepha Mlotzka katolickiego proboszcza z Dębna Roman Jachimowicz s. 239-242
Hans Ralfs (1883-1945) : zapomniany malarz i grafik niemiecki Stanisława Janicka s. 243-244
Ks. Prałat Jan Abramski - restaurator obiektów sakralnych Tomasz Wacław Jabłecki s. 245-246
"Stolec" (Stolzenburg) - Różanki to gorzowskie czy zawsze zamek koło Morynia? Edward Rymar s. 249-253
Gorzowski mnich-czarownik z 1525 roku w przekazie Tomasza Kantzowa E. Rymar s. 255-260
Prasa gorzowska : suplement do monografii Andrzej K. Piasecki s. 261-283
Zagadka tygodnika religijnego pt. "Głos Niedzielny" : czy w roku 1945 ukazało się w Gorzowie czasopismo o takim właśnie tytule? Juliusz Sikorski s. 285-288
Jeszcze o zapomnianej gorzowskiej prasie Dariusz Aleksander Rymar s. 289-293
160 lat prasy w powiecie choszczeńskim Grzegorz J. Brzustowicz s. 295-299
Uwagi do tekstu Zbigniewa Czarnucha "Ojciec Kościoła Protestanckiego XIX wieku..." : NRHA 2001 nr 8 Robert Piotrowski s. 301-305
O landsberskiej elicie - bardziej elitarnie Jerzy Zysnarski s. 307-311
Jeszcze o średniowiecznej elicie Gorzowa Edward Rymar s. 313-319
"Neumarkische Stande", Klaus Neitmann, Margot Beck, Wolfgang Neugebauer, Frankfurt n. M., Berlin, Bern, Bruksela, Nowy Jork, Oksford, Wiedeń 2000 : [recenzja] Robert Piotrowski Margot Beck (aut. dzieła rec.) Klaus Neitmann (aut. dzieła rec.) Wolfgang Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939", Tomasz Jurek, Gorzów Wlkp., Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów", red. W. Borodziej, H. Lemberg, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz A. Rymar W. Borodziej (aut. dzieła rec.) H. Lemberg (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"W służbie oświaty : sylwetki nauczycieli - pionierów", A. Kantecki, Gorzów Wielkopolski 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar A. Kantecki (aut. dzieła rec.) s. 331-334
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 335-337
Sprostowania i uzupełnienia do wydawnictwa "Trudne gorzowskie początki" Dariusz A. Rymar s. 339-353
Opactwo Cystersów w Mironicach : wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w sezonie 1999 i 2000 Małgorzata Pytlak s. 357-362
Kulturotwórcza funkcja Szkoły Muzycznej w Choszcznie w środowisku lokalnym Tomasz Wacław Jabłecki s. 363-366
Księgozbiór Roberta Piotrowskiego dotyczący miasta Gorzowa : stan na dzień: 10 VII 2001 r. Robert Piotrowski s. 367-379
III Krajowe Sympozjum Archiwalne Ryszard Wójtowicz s. 381
Zdzisław Linkowski - gorzowski historyk i regionalista Stefania Kiełbasiewicz s. 385-391
Zameldować się u dowódcy garnizonu w Landsbergu Walter Neumann s. 395-398
Gorzów, miasto wskrzeszone Leon Kruszona s. 399-408
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2000 s. 411-443
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 445-447