Znaleziono 5 artykułów

Władysław Korcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki polsko-brandenburskie w XIV wieku (1320-1370) Władysław Korcz s. 96-103
"Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich", Władysław Korcz, Zielona Góra 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 122
Uwag kilka do artykułu Marka Golemskiego „W sprawie lubuskiego odcinka zachodniej granicy państwa Mieszka I” Władysław Korcz s. 245-247
"Szpitalnicy – Joannici – Kawalerowie Maltańscy", Tadeusz Wojciech Lange, Poznań 1994 : [recenzja] Władysław Korcz Tadeusz Wojciech Lange (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Problem pracy a miejsce człowieka w społeczeństwie", Władysław Korcz, Zielona Góra 1981 : [recenzja] Irena Łossowska Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 504-506