Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2012, Numer 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne chwile gorzowskiego Archiwum Państwowego : cz. 2 Dariusz A. Rymar s. 7-8
Nowa Marchia wobec wojen husyckich i roszczeń brandenburskich : kryzys przysięgowy (1426–1432) Edward Rymar s. 11-22
Nazwy wodne prawobrzeżnej dolnej Warty między Santokiem i Kostrzynem Edward Rymar s. 23-77
Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w. Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 79-99
W sprawie poprawnego wizerunku średniowiecznego herbu nowomarchijsko-pomorskich Kenstelów Ewa Syska s. 101-104
Wysokie stany i powodzie na wodach Odry, Warty i Noteci : kalendarium : część I Zbigniew Czarnuch s. 105-119
Gorzowska fontanna na Starym Rynku w świetle nadzoru archeologicznego prowadzonego w czasie jej remontu w 2010 roku : glosa do historii ratusza Małgorzat Pytlak s. 121-130
Przemysł drzewny i produkcja leśna na Ziemi Lubuskiej Piotr Franków s. 131-136
Życie codzienne mieszkańców Gorzowa w 1945 roku Paweł Lewandowski s. 137-173
Kilka słów świadka historii : na marginesie artykułu Pawła Lewandowskiego Weronika Kurjanowicz s. 175-176
Początki życia muzycznego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945–1950 Zofia Nowakowska s. 177-198
Gorzowska opozycja lat 80. a transformacja Marek Rusakiewicz s. 199-218
Pamiętaj dzień święty święcić, czyli edykty władców pruskich dotyczące celebracji dni świątecznych Stanisława Janicka s. 221-224
Wpadka drukarni gorzowskiego podziemia w Grąsach w świetle dokumentu „Plan czynności operacyjno-śledczych dotyczących realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] »Dyspozytornia« (GO-5276)” Dariusz A. Rymar s. 225-274
Wokół Hansa Beskego (19141–1985) – pioniera współpracy gorzowsko-niemieckiej Dariusz A. Rymar s. 277-309
Nowomarchijska rodzina rycerska von Wrech (Vrege, Werch, Werg, Wreche, Wreech, Wregh, Wreich, Wreige, Wrig, Wrechow) w XIII-XVI wieku Edward Rymar s. 313-317
Kpt. Elżbieta Dutkowska (1900–1949) Jerzy Zysnarski s. 319-333
Wygrzebane na bibliotecznej półce: Nazwisko: – Broniewski Renata Ochwat s. 335-340
Zamek, miasteczko i przejście graniczne na Drawie w Starym Osiecznie przed wiekami Edward Rymar s. 343-351
Gorzowskie zabytki: jaka ochrona, takie tablice : chybione przedsięwzięcie konserwatora zabytków Jerzy Zysnarski s. 353-389
Glosa do głosu w sprawie tablic : na marginesie artykułu Jerzego Zysnarskiego Dariusz A. Rymar s. 391-392
Dlaczego Stary Rynek jest... stary? Jerzy Zysnarski s. 393-397
Z Landsberga czy Landsbergu? Jerzy Zysnarski s. 399-400
Garść wspomnień o Profesorze Stanisławie Kirkorze Stefan Waldemar Kirkor s. 403-406
Bierzwnik dawniej i dziś Jan Florczak s. 407-413
„Szlakiem Tysiąclecia” – smutny koniec pisma historycznego : wspomnienia Marek Robak s. 415-422
Zapiski z internowania Teresa Klimek s. 423-436
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2011 Dariusz A. Rymar s. 439-440
Nekrolog gorzowski za rok 2011 Jerzy Zysnarski s. 443-464
Książki o regionie wydane w 2011 roku Krystyna Kamińska s. 467-476
Nowomarchijskie nowości pierwszej połowy 2012 roku Edward Rymar s. 477-489
Opracowania historyczne i ich adresaci : z lektur regionalisty Zbigniew Czarnuch s. 491-493
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2011 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 497-543
Nasi autorzy s. 545
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 547-551