Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2004, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia gorzowska w Księdze ziemskiej z 1337 roku Edward Rymar s. 9-25
Średniowieczne rezydencje rycerskie na ziemi choszczeńskiej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 27-47
Pieczęcie biskupów lubuskich Beata Marcisz-Czapla s. 49-98
Ekonomiczne, polityczne i militarne znaczenie bramy lubuskiej Michał Trubas s. 99-109
Zamach bombowy na Kladowstrasse 115 w Landsbergu – 17 sierpnia 1932 roku Agnieszka Niekrasz Juliusz Sikorski s. 111-117
Robotnicy sezonowi i jeńcy wojenni zatrudnieni w majątku ziemskim Stennewitz (Stanowice) Walter Kracht s. 119-124
Początki i rozwój energetyki w Gorzowie Wielkopolskim (1899-1999) Jerzy Szmyt s. 125-137
Lata powojenne w Karsku – wsi województwa zachodniopomorskiego Piotr Wojciechowski s. 139-153
Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1956–1970 w świetle jej sprawozdań Juliusz Sikorski s. 155-185
Udział witnickiej „Solidarności” w ustrojowych przeobrażeniach społeczności lokalnej Zbigniew Czarnuch s. 187-220
Wydarzenia lubogórskie w 1981 roku w świetle prasy prorządowej Tomasz Kałuski s. 221-231
Próby odłączenia się od województwa gorzowskiego niektórych gmin w roku 1981 Dariusz A. Rymar s. 233-247
O tym jak były mieszkaniec wsi Jeżyki (Giesen) założył w USA miasto zwane Strehlow-Township Stanisława Janicka s. 251-252
O tym jak emigrant z Jeżyk (Gisenaue) założył miasto w Ameryce Wolfgang H. Strehlow s. 253-256
Przydział poniemieckich gospodarstw rolnych na terenie tzw. ziem odzyskanych na przykładzie powiatu gorzowskiego w świetle akt Starostwa Powiatowego Stanisława Janicka s. 257-263
Straussowie – ród rycerski Nowej Marchii : w ziemi chojeńskiej, myśliborskiej i gorzowskiej Edward Rymar s. 267-277
Sylwetka księdza Huberta Josepha Mlotzka katolickiego proboszcza z Dębna Roman Jachimowicz s. 279-282
Jadwiga Komar (1890-1962) Wojciech Sadowski s. 283-285
Dwa lapsusy Eckerta pokutujące w historii Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 289-293
"Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych : archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR : próby restytucji. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki - pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003 : [recenzja] Juliusz Sikorski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Rodzina Radkiewiczów na tle Polesia i tak zwanych Ziem Zachodnich", Jan Radkiewicz, Józef Radkiewicz, Zielona Góra 2003 : [recenzja] Wojciech Sadowski Jan Radkiewicz (aut. dzieła rec.) Józef Radkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"W walce o rząd dusz : polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2003 : [recenzja] Juliusz Sikorski Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 305-309
„Drzwi otwarte archiwów państwowych” w Gorzowie 10-11 października 2003 Dariusz Rymar s. 313-314
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości za rok 2003 Dariusz Rymar s. 315-318
Polska – Niemcy : pogranicze kulturowe i etniczne. Słubice, 27–28 czerwca 2003 Wojciech Sadowski s. 319-321
Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa Poświęcona słynnym Polakom wywodzącym się z Polesia Wojciech Sadowski s. 323-326
Mgr Tadeusz Seniów – archeolog, muzealnik, działacz społeczny Wojciech Sadowski s. 329-331
Tadeusz Sczurek – archeolog i numizmatyk Zdzisław Linkowski s. 333-334
Wykaz ważniejszych publikacji Tadeusza Szczurka Zdzisław Linkowski s. 335-338
Historia trzech fotografii i dzieje rodu Lingowskich Leszek Bończuk s. 341-360
Eugeniusz Szeliga – Sybirak i rzeźbiarz ludowy Eugeniusz Szeliga s. 361-388
Kronika Gorzowa za rok 2003 Dariusz Rymar s. 391-411
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2003 s. 415-443
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 444-446