Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
1998, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowogródek Pomorski przed wiekami Edward Rymar s. 11-34
Średniowieczne Chomętowo Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 35-42
Obszar dolnej Noteci w okresie panowania elektorów brandenburskich (1455-1701) Stanisław Talarczyk s. 43-60
Kościół św.Jana Chrzciciela w Gorzowie Błażej Skaziński s. 61-72
Przyczynek do historii organów gorzowskiej katedry Wolfgang J. Brylla s. 73-78
Z dziejów gospodarczych Gorzowa Wlkp. : wprowadzenie kawy zbożowej Radosław Gaziński s. 79-84
Nieznany obóz pracy przymusowej w Dollensradung (Nowiny Wielkie) - 1944-1945 Juliusz Sikorski s. 85-90
Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 : wspomnienia gorzowskich nauczycieli Antoni Kantecki s. 91-98
Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1949 Andrzej Marciniak s. 99-126
Niemcy w Gorzowie 1945-1950 : część III Zbigniew Czarnuch s. 127-148
Osadnictwo polskie we Wschodniej Brandenburgii wiatach 1945-1950 Hieronim Szczegóła s. 149-157
Z dziejów Polskiego Związku Zachodniego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-1948 Zofia Nowakowska s. 159-188
Rola literatury pięknej w pojednaniu niemiecko-polskim Jerzy Sygnecki s. 189-201
Książę Siedmiogrodu w Gorzowie : glosa do pewnego rysunku Stanisława Janicka s. 205-210
Akta urzędów katastralnych w Archiwum Państwowym Oddział w Gorzowie Wlkp. Juliusz Sikorski s. 211-244
Zarządzenia sowieckiej Komendantury Wojennej Brójec Stanisława Janicka s. 245-270
Składy osobowe grup operacyjnych działających na terenie ziemi gorzowskiej w 1945 r. - wybór tekstów źródłowych Dariusz Rymar s. 271-291
Panowie von der Osten - Drzeńscy z Drezdenka (1317 -1408) : cz. 2. Betkin (Bertold) I i Arnold (Arnd) I (1328 Edward Rymar s. 295-300
Jan z Vartemberka, wójt krajowy Nowej Marchii, pan na Kostrzynie i Cedyni Edward Rymar s. 301-306
Początki Horkerów - rodu rycerskiego ziemi gorzowskiej i myśliborski ej (XIV-XV w.) Edward Rymar s. 307-312
Toytenowie - rodzina dziedzicznych sołtysów Barlinka Edward Rymar s. 313-317
Landsberg-Spandau Dietrich Knorn s. 319-320
Klaudiusz Alkiewicz ( 1831-1908) - fundator świętokrzyskiego cmentarza Jerzy Zysnarski s. 321-326
Kazimierz Jasiński (1896-1966) : powstaniec wielkopolski i burmistrz dzielnicy Gorzowa Tadeusz Maciejewski s. 327-332
Sylwetki administratorów apostolskich i biskupów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha s. 333-365
Weesow - Landsberg Zbigniew Czarnuch s. 369-372
Ziemia Lubuska: dwa województwa i dwie książki Zbigniew Czarnuch s. 373-376
740 lat miasta Gorzowa Wielkopolskiego s. 379
Kazanie wygłoszone w gorzowskiej katedrze w dniu 2 VII 1997 r. Ulrich Luck s. 381-384
Przemówienie wygłoszone 2 lipca 1997 r. na Starym Rynku z okazji 7 40-lecia Gorzowa Henryk Maciej Woźniak s. 385-388
"460 reformacji w Gorzowie (1537-1997)" -sesja historyczna w Gorzowie Wlkp. Przemysław Błachut Paweł Leszczyński s. 389-391
Rekonstrukcja niemieckich pomników w Rzepinie i Rosiejewie (Pulverkrug) Dionizy Wiatr s. 393-394
Dzieje mniejszości niemieckiej w II Rzeczpospolitej -z ostatnich kwerend w archiwach niemieckich Tomasz Jurek s. 395-398
Informacja o działalności Wojewódzkiej Delegatury w Gorzowie Wlkp. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko N aro d owi Polskiemu w Zielonej Górze za 1997 rok Waldemar Sidor s. 399-403
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 405-407
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Parniątek Przeszłości za okres od 1 XII 1996 r. do 28 II 1998 Dariusz Rymar s. 409-412
Edward Rymar-badacz dziejów Nowej Marchii Zbigniew Czarnuch s. 415-420
Wykaz niemieckojęzycznych wydawnictw o tematyce regionalnej w bibliotece naukowej Muzeum w Gorzowie : stan na dzień 15 I 1998 r. Wanda Linkowska Błażej Skaziński s. 423-429
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1996 i uzupełnienia za lata 1992-1995 s. 433-478