Znaleziono 23 artykuły

Jerzy Zysnarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Abdeckerei do Żwirowej, czyli niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik topomastyczny miasta Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 7-33
Historia gorzowskich powiatów : szkic do dziejów podziałów administragjnych na obszarze, który w latach 1975-98 wchodził w skład woj. gorzowskiego Jerzy Zysnarski s. 11-58
Od Abdeckerei do Żwirowej, czyli klucz do toponomastyki Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 31-70
Duchowni landsberskich kościołów przed 1945 r. Jerzy Zysnarski s. 49-77
Friedrich Henning, współautor pierwszej monografii Gorzowa : próba rekonstrukcji biografii i bibliografii Jerzy Zysnarski s. 237-241
Dwa lapsusy Eckerta pokutujące w historii Gorzowa Jerzy Zysnarski s. 289-293
Korzenie Maxa Bahra Jerzy Zysnarski s. 289-290
"Encyklopedia Gorzowa", Jerzy Zysnarski, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Sadowski Jerzy Zysnarski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Wierzbięta na Dankowie Jerzy Zysnarski s. 299
O landsberskiej elicie - bardziej elitarnie Jerzy Zysnarski s. 307-311
Zamiast recenzji, której nikt nie pisał Jerzy Zysnarski s. 309-314
Kpt. Elżbieta Dutkowska (1900–1949) Jerzy Zysnarski s. 319-333
Klaudiusz Alkiewicz ( 1831-1908) - fundator świętokrzyskiego cmentarza Jerzy Zysnarski s. 321-326
Gorzowskie zabytki: jaka ochrona, takie tablice : chybione przedsięwzięcie konserwatora zabytków Jerzy Zysnarski s. 353-389
„Sędzia Sztremik”, czyli jak folksdojcz odbierał Niemcom Gorzów Jerzy Zysnarski s. 357-361
Tuż za mostem, ale którym? Jerzy Zysnarski s. 371-379
Israel Aaron, pierwszy z Lassallych : dzieje najstarszej landsberskiej rodziny żydowskiej Jerzy Zysnarski s. 387-400
Dr Czerniak, odrzucony pionier gorzowskiej służby zdrowia Jerzy Zysnarski s. 391-396
Dlaczego Stary Rynek jest... stary? Jerzy Zysnarski s. 393-397
Z Landsberga czy Landsbergu? Jerzy Zysnarski s. 399-400
Nekrolog gorzowski za rok 2011 Jerzy Zysnarski s. 443-464
Nekrolog gorzowski za rok 2010 i uzupełnienia za lata 2008–2009 Jerzy Zysnarski s. 501-515
Nekrolog gorzowski za lata 2008–2009 Jerzy Zysnarski s. 559-581