Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2005, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dotychczas nakładem Towarzystwa]
    Zacytuj
  • Udostępnij
[Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych poleca:]
    Zacytuj
  • Udostępnij
[Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!] s. 2
Późnoaskański denar brandenburski znaleziony na placu Staromiejskim w Gorzowie Tadeusz Szczurek s. 9-14
Losy nadnoteckiego pogranicza wielkopolsko – nowomarchijskiego koło Drezdenka (XIV– XVI w.) Edward Rymar s. 15-32
Genealogia Tuczyńskich de Wedel : część 1 (XVI – pocz. XVII w.) Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 33-54
Fryderyk, Eleonora i generał Schulenburg : spotkanie we dworze Kamień Wielki Wolfgang Writh s. 55-57
Rzemiosło zegarmistrzowskie w Gorzowie w II połowie XVIII wieku Radosław Gaziński s. 59-63
„Wędrowne Ptaki” – organizacja młodzieżowa w Niemczech i jej działalność ma terenie Landsbergu n Stanisława Janicka s. 65-74
Wrzesień 1939 i landsberskie jednostki wojskowe Robert Piotrowski s. 75-82
Kilka uwag dotyczących obrony miasta Landsberg w roku 1945 Jerzy Sygnecki s. 83-89
Jubileusz 70. lat miasta Witnicy Zbigniew Czarnuch s. 91-103
Długa droga do przełomu : państwo a Kościół rzymskokatolicki w województwie zielonogórskim w roku 1956 Juliusz Sikorski s. 105-121
Prasa środowisk opozycyjnych miasta Gorzowa wydawana od grudnia 1981 do grudnia 1989 Zbigniew Syska s. 123-152
Sentencja wyroku sądu polowego skazującego na śmierć generałmajora Gerharda Keglera Fritz Kohlase s. 155-172
Początki Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów (luty – sierpień 1945) Dariusz A. Rymar s. 173-286
Korzenie Maxa Bahra Jerzy Zysnarski s. 289-290
Edmund Papciak – elektryk pomiarowiec z szablą szewca Wojciech Sadowski s. 291-293
Michał Puklicz – artysta plastyk (1934–2002) Wojciech Sadowski s. 295-296
Wierzbięta na Dankowie Jerzy Zysnarski s. 299
Radzieckie obozy w Gorzowie 1945–1946, w szczególności Obóz Specjalny nr 4. w ramach administracji okupacyjnej Landsberga – Gorzowa Robert Piotrowski s. 301-307
Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1956–1970 : suplement Juliusz Sikorski s. 309-310
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2004 Dariusz A. Rymar s. 313-314
Moje dzieciństwo w Korcu na Wołyniu Stanisława Janicka s. 317-326
Z rodziną do Gorzowa Andrzej Lamprecht s. 327-331
Byłem pierwszym starostą w Strzelcach Krajeńskich Jan Śniowski s. 333-341
Moje ojczyzny : od Zieniowic do Gorzowa : autobiografia Witold Karpyza s. 343-360
Z Kresów do Gorzowa Witold Karpyza s. 361-368
Kronika Gorzowa za rok 2004 Dariusz A. Rymar s. 371-382
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 2004 s. 385-414