Znaleziono 54 artykuły

Dariusz A. Rymar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
80. urodziny Zbigniewa Czarnucha Dariusz A. Rymar s. 7
Historyczne chwile gorzowskiego Archiwum Państwowego : cz. 2 Dariusz A. Rymar s. 7-8
Ryszard Dyrak ( 1950-1999) - in memoriam Dariusz A. Rymar s. 9-17
Josif Michajłowicz ("Siergiej") Dragun (1896-?) - komendant wojenny Gorzowa Dariusz A. Rymar s. 115-124
Wokół wydania "Rubieży" Dariusz A. Rymar s. 147-151
Początki gorzowskiej komputeryzacji (1967–1993) Dariusz A. Rymar s. 165-169
Gorzów w czasie przemian politycznych roku 1956 Dariusz A. Rymar s. 173-214
Początki Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów (luty – sierpień 1945) Dariusz A. Rymar s. 173-286
Piszą o "Roczniku" i nagradzają! Dariusz A. Rymar s. 181-182
"Roczniki gorzowskie" - nowe pismo naukowe w Gorzowie Dariusz A. Rymar s. 181-182
Konferencja: Edycja źródeł do dziejów pogranicza śląsko-wielkopolsko-pomorsko-lubusko-brandenburskiego Dariusz A. Rymar s. 183-188
Sytuacja społeczno-polityczna w Gorzowie od 13 grudnia 1981 r. do końca roku 1985 Dariusz A. Rymar s. 183-223
Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamątek Przeszłości za rok 1998 Dariusz A. Rymar s. 197-200
Gorzowski grudzień 1957 r. Dariusz A. Rymar s. 201-224
Z dziejów parafii Wołków do 1946 roku i Kołczyn po roku 1945 Dariusz A. Rymar s. 215-223
Wpadka drukarni gorzowskiego podziemia w Grąsach w świetle dokumentu „Plan czynności operacyjno-śledczych dotyczących realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] »Dyspozytornia« (GO-5276)” Dariusz A. Rymar s. 225-274
Próby odłączenia się od województwa gorzowskiego niektórych gmin w roku 1981 Dariusz A. Rymar s. 233-247
Repatriacja ludności polskiej z ZSRR na przykładzie Gorzowa w latach 1955-1959 : w świetle akt Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Dariusz A. Rymar s. 237-254
Katalog niemieckojęzycznej prasy, periodyków i wybranych druków zwartych z biblioteki Oddziału Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. o tematyce historycznej - uzupełnienie : stan na dzień 31 V 1999 r. Dariusz A. Rymar s. 239-252
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2005 Dariusz A. Rymar s. 275-276
Wokół Hansa Beskego (19141–1985) – pioniera współpracy gorzowsko-niemieckiej Dariusz A. Rymar s. 277-309
Akt utworzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim – nowy dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Dariusz A. Rymar s. 289-308
"Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych : archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Kilka uwag o „Encyklopedii Gorzowa” Jerzego Zysnarskiego Dariusz A. Rymar s. 301-306
Doktor Antoni Turuto (1887–1966) oraz doktor Zygmunt Obuchowicz domniemany Robert Salling (1898–) (?) i ich wybory Dariusz A. Rymar s. 305-369
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2004 Dariusz A. Rymar s. 313-314
Problem „Sybiraków” w dokumentach z gorzowskiego archiwum Dariusz A. Rymar s. 319-324
"Deadly Seas : The Duel between the St Croix and the U305 in the Battle of the Atlantic", David J. Bercuson, Holger H. Herwig, Toronto 1998 : [recenzja] Dariusz A. Rymar David J. Bercuson (aut. dzieła rec.) Holger H. Herwig (aut. dzieła rec.) s. 323-334
"Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939", Tomasz Jurek, Gorzów Wlkp., Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów", red. W. Borodziej, H. Lemberg, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz A. Rymar W. Borodziej (aut. dzieła rec.) H. Lemberg (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"W służbie oświaty : sylwetki nauczycieli - pionierów", A. Kantecki, Gorzów Wielkopolski 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar A. Kantecki (aut. dzieła rec.) s. 331-334
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 335-337
Sprostowania i uzupełnienia do wydawnictwa "Trudne gorzowskie początki" Dariusz A. Rymar s. 339-353
"Drzwi otwarte archiwów państwowych" w Gorzowie Wlkp. 2000 Dariusz A. Rymar s. 341-343
    Zacytuj
  • Udostępnij
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w latach 2001-2002 Dariusz A. Rymar s. 343-346
Promocja w archiwum Dariusz A. Rymar s. 345
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości za rok 1999 Dariusz A. Rymar s. 347-350
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kronika Gorzowa za rok 2005 Dariusz A. Rymar s. 369-385
Kronika Gorzowa za rok 2002 Dariusz A. Rymar s. 369-392
Kronika Gorzowa za rok 2004 Dariusz A. Rymar s. 371-382
Glosa do głosu w sprawie tablic : na marginesie artykułu Jerzego Zysnarskiego Dariusz A. Rymar s. 391-392
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2007 Dariusz A. Rymar s. 425-426
Nieznane fakty z życia Andrzeja Gordona (1945–1992) : przyczynek do gorzowskiej biografistyki Dariusz A. Rymar s. 427-435
Pożegnanie Stefana Leszczyńskiego (1939–2009) Dariusz A. Rymar s. 431
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2008 Dariusz A. Rymar s. 433-434
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2011 Dariusz A. Rymar s. 439-440
Kronika Gorzowa za rok 2007 Dariusz A. Rymar s. 439-460
Kronika Gorzowa za rok 2008 Dariusz A. Rymar s. 445-464
60-lecie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz A. Rymar s. 469-474
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2010 Dariusz A. Rymar s. 479-480
Kronika Gorzowa za rok 2009 Dariusz A. Rymar s. 483-497
Inżynier Zbigniew Kupiec-Romanowski – biografia niezwykła (1924–1995) Dariusz A. Rymar s. 501-526
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2009 Dariusz A. Rymar s. 529-531
Kronika Gorzowa za rok 2009 Dariusz A. Rymar s. 543-555