Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2000, Tom 2, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumenty średniowieczne w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze Tadeusz Dzwonkowski s. 11-19
Wojna gorzowsko-głogowska Edward Rymar s. 21-23
Księgozbiór zdeponowany w Landsbergu obiektem zainteresowania trzech monarchów Stanisława Janicka s. 25-30
Wielcy na chwilę w Gorzowie Stanisława Janicka s. 31-37
Źródła archiwalne do osadnictwa mennoniekiego w powiecie strzeleckim w latach 1764-1834 Teresa Kuciak s. 39-43
Testament Adama Augusta Dziembowskiego z dnia 9 czerwca 1806 roku -w zbiorach gorzowskiego archiwum : przyczynek do genealogii rodziny Dziembowskich herbu Pomian Piotr Dziembowski s. 45-55
Akta Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim (1945-1950) - inwentarz zespołu Dariusz Aleksander Rymar s. 57-92
Strajk rzepiński w świetle materiałów przechowywanych w archiwum Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. - przyczynek do dziejów państwowych gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej Ryszard Wójtowicz s. 93-104
Powiat gorzowski i jego landraci (starostowie) Karl Voigt s. 107-119
Z dziejów rodu Dziembowskich herbu Pomian z powiatu międzyrzeckiego Waldemar Dramowicz s. 121-129
Georg Carl Friedrich Kunowski (1786-1847) i jego rodzina Jurgen Blunck s. 131-136
Otto Kaplick (1891-1967) -nauczyciel, krajoznawca i popularyzator historii Zbigniew Miler s. 137-142
Florian Jan Kroenke Zofia Nowakowska s. 143-152
Jan Kozłowski (1947 -1997) - nauczyciel-regionalista Aleksandra Cylka s. 153-155
Wspomnienie o Jerzym Lewandowskim (18 VI 1957- 20 XII 1998) Zbigniew Bartkowiak s. 157-159
Mieczysław Miszkin (1936-1999) Stanisław Kiełbasiewicz s. 161-163
"Transgranicznej historii Gorzowa" - uzupełnienie nowe, polemiczne Edward Rymar s. 167-171
Uwagi do tekstu W. Dramowicza o rodzinie Dziembowskich Piotr Dziembowski s. 173-176
Z dziennika hitlerowskiego propagandysty, czyli śladem nazistowskiej kariery w Marchii Granicznej Tomasz Jurek s. 177-179
"Roczniki gorzowskie" - nowe pismo naukowe w Gorzowie Dariusz A. Rymar s. 181-182
"Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów", Jarosław Jarzewicz, Poznań 2000 : [recenzja] Błażej Skaziński Jarosław Jarzewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-194
Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamątek Przeszłości za rok 1998 Dariusz A. Rymar s. 197-200
Przełomy w historii - zjazd historyków we Wrocławiu Tomasz Jurek s. 201-203
II Krajowe Sympozjum Archiwalne Aleksandra Cylka s. 205-206
Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej oraz inne stowarzyszenia społeczno-kulturalne w Choszcznie Tomasz Wacław Jabłecki s. 207-218
Prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki - gorzowski socjolog i historyk Krystyna Kamińska s. 221-226
Krajobraz bitewny : relacje naocznych świadków dotyczące rosyjskiego najazdu z 1758 roku (1) Tomasz Sebastian s. 229-242
Przeistaczanie się gorzowskiej "Przemysłówki" w "Gobex" Wincenty Zdzitowiecki s. 243-247
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1998 s. 251-294
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 295-297