Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Warmińskie
2011, Tom 48

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O racjonalności działania w ujęciu Maksa Webera Paweł Polaczuk s. 9-21
Pozycja człowieka w przyrodzie : osobliwe zwierzę Zdzisław Kieliszek s. 23-50
Obraz życia społeczno-religijnego Maryi w Ewangelii Dziecięctwa Jezusa (Łk 1-2) Mieczysław Mikołajczak s. 51-61
"Homo Salvandus" : przyczynek do teologii antropologicznej Apostoła Pawła Dominik Nowak s. 63-79
Troska Jana Pawła II o seminaria duchowne : Papież w "Hosianum" Paweł Rabczyński s. 81-93
Teologiczny sens maryjnego tytułu "Gwiazda Zaranna" Adam Wojtczak s. 92-115
Wymiar ewangelizacyjny "Instrucción de la orden que se ha de tener en la doctrina de los natrurales" z roku 1545, autorstwa biskupa limskiego Jerónimo de Loaysa Tomasz Szyszka s. 117-136
Zasada chrystocentryzmu w katechezie w świetle książki Benedyka XVI "Jezus z Nazaretu" : cz. I i II Jerzy Kostorz s. 137-148
Pojęcie pokoju we współczesnych wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Bogusław Kochaniewicz s. 149-162
Życie i płodność : moralne aspekty naturalnych metod planowania rodziny Marek Kluz s. 163-177
Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym : (część 2) Barbara Rozen s. 179-196
Dobra materialne w służbie człowiekowi : teologiczna interpretacja funkcji gospodarczej rodziny Janusz Szulist s. 197-210
Zakres wolności sumienia i wyznania Anna Korzeniewska-Lasota s. 211-226
Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym Piotr Duksa Małgorzata Tomkiewicz s. 227-248
The Reforms of the European Union Institutions and Bodies in the Light of the Lisbon Treaty Magdalena Sitek s. 249-262
Justyna Dargel (1860-1926) : z dziejów warmińskiej sekty Wojciech Zawadzki s. 263-273
Glossa do enigm biskupa Aldhema (ok. 639-709) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 275-289
Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV-VI w.) Maria Piechocka-Kłos s. 291-305
Wczesny monastycyzm w relacji do władzy biskupiej i papieskiej Olga Cyrek s. 307-324
Życie niegodne życia? Krótka historia eutanazji Marian Machinek s. 325-337
Seminarium maryjne i mariologiczne "Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna" : (9 listopada 2010 r.) Jacek Jezierski Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 339-341
XI Dni Interdyscyplinarne, "Rytuał : od etologii do teologii" : (25-26 października 2010) Zdzisław Kieliszek s. 341-345
Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie Stanisław Kozakiewicz s. 345-347
Konferencja "Postawy i wartości rodzinne wśród młodzieży. Szanse i zagrożenia" : (28 października 2010 r.) Michał Tunkiewicz s. 348-350
"Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005", Adam Bielinowicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Piotr Duksa Adam Bielinowicz (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 2006 Jan Wiśniewski Ambrozja Jadwiga Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2010 : [recenzja] Aleksandra Nalewaj Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 355-359