Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Warmińskie
2009, Tom 46

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Asyria w czasach biblijnych Bogdan Wiktor Matysiak s. 7-30
Mesjasz w Księdze Protoizajasza Roman Krawczyk s. 31-45
Reinterpretacja cytatów z Księgi Rodzaju w ewangeliach synoptycznych Dariusz Adamczyk s. 47-60
Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka - Mk 2,1-12 Tomasz Szałanda s. 61-67
Procesy beatyfikacyjne w Kościele Warmińskim Lucjan Świto s. 69-87
Filozoficzna spuścizna księdza Władysława Świtalskiego Zdzisław Kieliszek s. 89-100
Działalność Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Królewcu Magdalena Łucja Krebs s. 101-117
Piotr Mohyła (1596-1647) : sein religiöses schaffen Marek Melnyk s. 119-151
Tomosy z 1924 i 1948 roku nadające status autokefaliczny Polskiemu autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu : ich wydźwięk historyczno-kanoniczny Roman Płoński s. 153-171
Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii św. Brunona w Bartoszycach w latach 1945-1990 Krzysztof Bielawny s. 173-193
Kultura ludowa Ziemi Sztumskiej Janusz Hochleitner s. 195-206
Władze państwowe wobec Kościoła Greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970 Anna Korzeniewska-Lasota s. 207-219
Powstanie i rozwój ruchu hospicyjnego Leon Szot s. 221-236
Nauka o poznaniu Boga w "Mowach teologicznych" św. Grzegorza z Nazjanzu Tomasz Łukasiuk s. 237-254
Współczesne ujęcie przedmiotu teologii fundamentalnej Marian Rusecki s. 255-272
Sacrum i wartości religijne podstawą ładu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II Paweł Cząstka s. 273-282
Instrukcja "Dignitas personae" : wskazania moralne i kontrowersje wokół nich na przykładzie adopcji prenatalnej Tomasz Kraj s. 283-294
Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor Marta Kowalczyk s. 295-305
Początki Filii Kolegium Teologicznego św. Tomasza w Kaliningradzie Jacek Jezierski s. 309-313
Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW "Hosianum" w Olsztynie (2007 Paweł Rabczyński s. 315-323
Wykaz skrótów s. 325-327
Skorowidz geograficzny s. 329-338
Skorowidz nazw i nazwisk s. 339-365