Znaleziono 13 artykułów

Piotr Duksa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność społeczna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Piotr Duksa s. 105-116
Psychopedagogiczne uwarunkowania skutecznego funkcjonowania małych grup kościelnych Piotr Duksa s. 155-163
Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formacyjnej grup kościelnych Piotr Duksa s. 171-184
Dydaktyczno-wychowawcze aspekty formułowania pytań w szkolnym nauczaniu religii Piotr Duksa s. 175-185
Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym Piotr Duksa Małgorzata Tomkiewicz s. 227-248
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w roku akademickim 1999 Piotr Duksa s. 231-235
Rola i zadania świeckich we współczesnej parafii Piotr Duksa s. 273-278
Psychopedagogiczne uwarunkowania do przewodzenia małym grupom kościelnym Piotr Duksa s. 307-315
"Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005", Adam Bielinowicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Piotr Duksa Adam Bielinowicz (aut. dzieła rec.) s. 351-353
Sprostowanie Piotr Duksa s. 378
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w roku akademickim 2000 Piotr Duksa s. 395-400
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Piotr Duksa s. 425-435
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w roku akademickim 2001 Piotr Duksa s. 503-506