Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Studia Warmińskie
2001, Tom 38

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"A prophet in danger" : the story of the oracle of Judas the Essene (BJ 1.78-80; Ant. 13.311-313) Krzysztof Sarzała s. 7-46
List Jakuba wezwaniem do odrodzenia doskonałej wiary w Boga i Pana Jezusa Chrystusa Zdzisław Żywica s. 47-58
Wiara i moralność wczesnych Kościołów chrześcijańskich w świetle Listu Jakuba Zdzisław Żywica s. 59-69
Struktura literacka i argumentacja teologiczna Listu Jakuba 1,2-27 Zdzisław Żywica s. 71-79
Idea panowania Boga w świetle Jezusowego orędzia o królestwie Bożym Jacek Neumann s. 81-95
Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu Jan Wiśniewski s. 97-116
Włoska działalność Giovanniego Battisty Lanceollottiego Tadeusz Fitych s. 117-138
Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku Izabela Lewandowska s. 139-153
Bł. Regina Protmann : osobowość i dzieło Barbara Gerarda Śliwińska s. 155-166
Warmia czasów Reginy Protmann : (w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku) Alojzy Szorc s. 167-177
Potrydenckie przemiany w koncepcji żeńskiego życia zakonnego Henryk Damian Wojtyska s. 179-184
Działalność współczesna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy, Męczennicy Magdalena Łucja Krebs s. 185-194
Eklezjalny i liturgiczny wymiar rytu beatyfikacji Władysław Nowak s. 195-206
Udział Polaków w dziele ewangelizacji w latach 1000-2000 Andrzej Miotk s. 207-219
Obszary naszej niewiary Bronisław Dembowski s. 221-230
Symbolika "środka świata" a mit "tęsknoty za rajem" w ujęciu Mircei Eliadego Jacek Bramorski s. 231-238
Kościół a liberalizm : początek sporu Piotr Sroga s. 239-251
Społeczność polityczna a kultura w nauczaniu Jana Pawła II Wiesław Łużyński s. 253-262
Nieprozumienia wokół pojęć neutralności i tolerancji Stanisław Jóźwiak s. 263-271
Pierwszy katecheta Kościoła Jan Paweł II - uczy, jak żyć Barbara Rozen s. 273-282
Doktrynalna formacja świeckich do apostolstwa Danuta Stankiewicz s. 283-293
Podstawy programowe nauki religii wobec edukacji regionalnej Anna Zellma s. 295-309
Postawy katechety : nauczyciela religii, wychowawcy chrześcijańskiego, świadka Chrystusa i Kościoła Ewa Zarębska s. 311-318
Kościół domowy w rodzinie w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego Danuta Krystyna Zamora s. 319-338
Pedagogika miłości : od analfabetyzmu i rozczarowania do dojrzałości Marek Dziewiecki s. 339-346
Teologia odpoczynku według Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle "Dies Domini" Jana Pawła II Sławomir Ropiak s. 347-358
Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem człowieka w myśli teologicznej św. Klary z Asyżu Jacek Neumann s. 359-370
Religijność Polaków w czasach Władysława Reymonta i współcześnie Zygmunt Klimczuk s. 373-381
Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia Paweł Rabczyński s. 383-390
Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim : (w połowie roku 2000) Jacek Jezierski s. 391-393
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w roku akademickim 2000 Piotr Duksa s. 395-400
Joannes Nepomucenus redivivus : o św. Janie Nepomucenie, jego pomniku w Olsztynie i książkach, o jego śmierci i oddawanej mu czci Marian Borzyszkowski s. 403-407
"Powiernik tajemnic królowej. Kult świętego Jana Nepomucena na Warmii", Janusz Hochleitner, Elbląg 1996 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký. Jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie)", Emanuel Vlček, Praha 1993 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Emanuel Vlček (aut. dzieła rec.) s. 407
"Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu św. Jana Nepomucena", Janusz Hochleitner, Iwona Scheer, Elbląg-Świdnica 1998 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) Iwona Scheer (aut. dzieła rec.) s. 410
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1 : "Kaznodziejstwo w Kościele katolickim", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Encyklopedia Katolicka", T. VII, pod red. Ireneusza Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka, Lublin 1997 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Mirosłaaw Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht", Andreas Laun, Eichstätt 2000 : [recenzja] Marian Machinek Andreas Laun (aut. dzieła rec.) s. 413-416
"Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r.. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc", Adolf Setlak, Warszawa 2000 : [recenzja] Zygmunt Klimczuk Adolf Setlak (aut. dzieła rec.) s. 416-420
"Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego", Andrzej Bokiej, Legnica 2000 : [recenzja] Tadeusz Płoski Andrzej Bokiej (aut. dzieła rec.) s. 420-422
"Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655)", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2000 : [recenzja] Alojzy Szorc Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 422-428
Wykaz skrótów s. 429-431
Skorowidz geograficzny s. 433-440
Skorowidz nazw i nazwisk s. 441-461