Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Warmińskie
2013, Tom 50

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”? Marcin Ferdynus s. 9-22
Fenomen religii w myśli Martina Bubera Karol Jasiński s. 23-40
Aktualność historiozofii Zdzisław Kieliszek s. 41-54
Teistyczna interpretacja wybranych aspektów kosmologii : Józefa Turka ujęcie relacji nauka–wiara Wojciech Kotowicz s. 55-68
Katecheza parafialna w archidiecezji warmińskiej – stan (październik 2012) i wyzwania na przyszłość Adam Bielinowicz s. 69-78
Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda (5, 1–18) Aleksandra Nalewaj s. 79-91
Nowa ewangelizacja w doświadczeniu Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie Sławomir Ropiak s. 93-110
Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w domach dziecka w latach 1945–1989 na Warmii i Mazurach Joanna M. Domańska s. 111-138
Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła Janusz Szulist s. 139-154
Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie : perspektywa katechetyczna Anna Zellma s. 155-167
Uwarunkowania przestępstw seksualnych Katarzyna Tracewicz s. 169-183
Diritto cinese e cultura giuridica europea: „nuove” prospettive per il diritto del business? Andrea Colorio s. 185-204
Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu islamu w wybranych aspektach Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 205-219
Formacja intelektualna kandydatów do diakonatu stałego Ryszard Selejdak s. 221-234
Chronobiologia odżywiania i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życie duchowe wczesnośredniowiecznych cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 235-250
Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu Marek Jodkowski s. 251-262
Początki Kolegium Polskiego w Rzymie Anna Maria Lepacka s. 263-270
Die Spuren des Pruzzischen in ausgewählten deutschen Namen der polnischen Flüsse und Ortschaften von Ermland-Masuren Piotr Owsiński s. 271-281
Chrześcijanie i poganie : rozkład sił w senacie rzymskim pod koniec IV wieku Maria Piechocka-Kłos s. 283-293
Parafia – nie(zwykłe) miejsce wzrastania w wierze i braterstwie : dwadzieścia lat istnienia Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie Barbara Rozen s. 295-314
Remembering Aldo Cenderelli Mariagrazza Rizzi s. 315-318
XIII Dni Interdyscyplinarne, "Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię" (12–13 listopada 2012) Karol Jasiński s. 319-324
Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera Jacek Jezierski s. 324-326
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne pro- blemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kre- owania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin, 4 grud- nia 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota s. 326-328
"Enhancing Human Capacities", red. J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane, Oxford 2011 : [recenzja] Marcin Ferdynus G. Kahane (aut. dzieła rec.) R. ter Meulen (aut. dzieła rec.) J. Savulescu (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"La prevenzione della nullità del matrio- monio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici", Tomasz Pocałujko, Roma 2011 : [recenzja] Lucjan Świto Tomasz Pocałujko (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV–VI wieku", Maria Piechocka-Kłos, Olsztyn 2010 : [recenzja] Adam Świętoń Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Ochrona rodziny w polskim prawie karnym", Sławomir Hypś, Lublin 2012 : [recenzja] Małgorzata Tomkiewicz Sławomir Hypś (aut. dzieła rec.) s. 337-341
Wykaz skrótów s. 343-344
    Zacytuj
  • Udostępnij