Znaleziono 16 artykułów

Zdzisław Kieliszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Męstwo a świętość Zdzisław Kieliszek s. 9-22
Pozycja człowieka w przyrodzie : osobliwe zwierzę Zdzisław Kieliszek s. 23-50
Aktualność historiozofii Zdzisław Kieliszek s. 41-54
Człowiek – podmiot sam w sobie, który nie umiera całkowicie, czyli o tym, co „przeoczył” Immanuel Kant Zdzisław Kieliszek s. 43-67
Monogamiczne małżeństwo jako naturalny fundament kultury : niedorzeczność "eksperymentu deprywacyjnego" Fryderyka II Zdzisław Kieliszek s. 53-80
Michaela Novaka koncepcja miejsca i roli chrześcijaństwa w demokratycznym kapitalizmieMichaela Novaka koncepcja miejsca i roli chrześcijaństwa w demokratycznym kapitalizmie Zdzisław Kieliszek s. 67-82
Filozoficzna spuścizna księdza Władysława Świtalskiego Zdzisław Kieliszek s. 89-100
Próba umiejscowienia gender studies w ramach fundamentalnych metafizyczno- -teoriopoznawczych nastawień do rzeczywistości : kilka wskazówek dla krytyków gender studies Zdzisław Kieliszek s. 163-181
Znaki-symbole narodowe a istnienie narodu : czy powstanie naród europejski? Zdzisław Kieliszek s. 229-245
"Personalizm teologiczny ks. Józefa Majki : studium filozoficzno-społeczne", Piotr Mrzygłód, Wrocław 2009 : [recenzja] Zdzisław Kieliszek Piotr Mrzygłód (aut. dzieła rec.) s. 230-234
Otfrieda Höffego koncepcja państwa sprawiedliwego Zdzisław Kieliszek s. 246-271
Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego Zdzisław Kieliszek s. 253-276
XI Dni Interdyscyplinarne, "Rytuał : od etologii do teologii" : (25-26 października 2010) Zdzisław Kieliszek s. 341-345
"Między >>metafizyką absurdu<< i >>absurdem metafizyki<<. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjali- stycznej myśli Lwa Szestowa", Piotr Mrzygłód, Wrocław 2014 : [recenzja] Zdzisław Kieliszek Piotr Mrzygłód (aut. dzieła rec.) s. 359-361
XVI Dni Interdyscyplinarne "Misja teologii w uniwersytecie" (9–10 czerwca 2015 r.) Zdzisław Kieliszek s. 359-362
"Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego", Zdzisław Kieliszek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Zdzisław Kieliszek (aut. dzieła rec.) s. 485-489