Znaleziono 15 artykułów

Piotr Mrzygłód

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozoficzno-egzystencjalna anatomia choroby, cierpienia i śmierci Piotr Mrzygłód s. 73-104
Metafizyczny realizm źródłem prawdy o rzeczywistości : uwagi w świetle metafizyki „zdroworozsądkowej” Piotr Mrzygłód s. 147-168
Absurd jako naczelna kategoria interpretacyjna w egzystencjalnym irracjonalizmie Lwa Szestowa Piotr Mrzygłód s. 165-183
Dusza i ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej Piotr Mrzygłód s. 177-196
Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności Piotr Mrzygłód s. 205-224
5. Niedziela Wielkiego Postu, Jeśli ktoś z was jest bez grzechu Piotr Mrzygłód s. 211-212
Bóg i człowiek w antysystemowej i antyracjonalistycznej myśli Lwa Szestowa Piotr Mrzygłód s. 212-212
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Historia filozofii polskiej", Jan Skoczyński, Jan Woleński, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Personalizm : autorzy i tematy nowej filozofii", Juan Manuel Burgos, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Juan Manuel Burgos (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Personalizm teologiczny ks. Józefa Majki : studium filozoficzno-społeczne", Piotr Mrzygłód, Wrocław 2009 : [recenzja] Zdzisław Kieliszek Piotr Mrzygłód (aut. dzieła rec.) s. 230-234
„Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 1: Rozważania Filozoficzne”, Ignacy Dec, Świdnica, 2017 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Antropologia filozoficzna neotomizmu", Henryk Piluś, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Henryk Piluś (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Bogoczłowieczeństwo i zło w idealistycznej myśli rosyjskiej Władimira S. Sołowjowa Piotr Mrzygłód s. 249-273
"Między >>metafizyką absurdu<< i >>absurdem metafizyki<<. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjali- stycznej myśli Lwa Szestowa", Piotr Mrzygłód, Wrocław 2014 : [recenzja] Zdzisław Kieliszek Piotr Mrzygłód (aut. dzieła rec.) s. 359-361