Znaleziono 13 artykułów

Małgorzata Tomkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępstwa z nienawiści - na tle wyznaniowym w prawie polskim Małgorzata Tomkiewicz s. 45-59
Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed duchownym Kościoła rzymskokatolickiego za granicą Małgorzata Tomkiewicz s. 87-110
Obraza uczuć religijnych katolika w Polsce : czy to możliwe? Małgorzata Tomkiewicz s. 123-135
Cooperation of Common Courts and Ecclesiastical Courts in Poland for the Common and Individual Good Małgorzata Tomkiewicz s. 149-161
"Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce", Małgorzata Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Lucjan Świto Małgorzata Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Modern Youth vs. Preparation for Family Life : Legal Issues Małgorzata Tomkiewicz s. 201-216
Protection of the Family in the Family Policy of the State: Legal, Social and Economic Aspects Małgorzata Tomkiewicz s. 227-246
Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym Piotr Duksa Małgorzata Tomkiewicz s. 227-248
Femininity and Masculinity as a Legal Issue Małgorzata Tomkiewicz s. 235-251
Wypadek w szkole : cywilnoprawny wymiar relacji szkoła – nauczyciel – uczeń Małgorzata Tomkiewicz s. 257-272
Bezpieczeństwo rodziny w świetle znowelizowanych przepisów prawa polskiego : teoria i rzeczywistość Małgorzata Tomkiewicz s. 271-286
Legal Protection of the Child from Violence and the Detention of Minor Foreigners in Poland Małgorzata Tomkiewicz s. 309-325
"Ochrona rodziny w polskim prawie karnym", Sławomir Hypś, Lublin 2012 : [recenzja] Małgorzata Tomkiewicz Sławomir Hypś (aut. dzieła rec.) s. 337-341