Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Warmińskie
2004/2005, Tom 41/42

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk Tadeusz Korniak s. 13-15
Działalność dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej w świecie i w Polsce Józef Kowalczyk s. 17-30
Teoretyczne podstawy dialogu filozoficznego i teologicznego na średniowiecznych uniwersytetach Mieczysław Markowski s. 33-40
Czy średniowieczna kwestia jest formą sprzyjająca dialogowi? Marek Gensler s. 41-49
Kościół wobec imperium : "Libertas Ecclesiae" i jej granice według Joachima z Fiore Jan Grzeszczak s. 51-62
Piotr Jan Olivi (1248-1298) w polemice z biblijną egzegezą żydowską Zdzisław J. Kijas s. 63-75
Jan z Głogowa w dialogu z tradycją gramatyki spekulatywnej Krystyna Krauze-Błachowicz s. 77-86
Spory teologiczne w renesansie karolińskim : dyskusja wokół zagadnienia podwójnej predestynacji Monika Michałowska s. 87-96
Rajmund Lull jako prekursor metody dialogu w misyjnej działalności Kościoła katolickiego w średniowieczu Andrzej Miotk s. 97-112
"Jak Arystoteles z Euklidesem..." : dowody matematyczne w filozofii oksfordzkiej XIV wieku Robert Podkoński s. 113-123
Dialog człowieka z własna duszą w ujęciu Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 125-133
Ibn Roszda teoria intelektu ludzkiego Lech Szyndler s. 135-152
Mistyka i dialog międzyreligijny w filozofii Mikołaja z Kuzy Bartosz Wieczorek s. 153-180
Kanoniczne podstawy dialogu Maryi z szatanem w procesie szatana przeciwko rodzajowi ludzkiemu Bartola z Sassoferrato Julian Wojtkowski s. 181-189
Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych Bogdan W. Matysiak s. 193-204
Psalm 51 : dobra nowina o Bożym miłosierdziu Roman Krawczyk s. 205-214
Rodzaje grzechów naruszających świętość życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu kodeksu świętości zawartym w Księdze Kapłańskiej Jerzy Kułaczkowski s. 215-232
Teologiczna wizja szatana w Apokalipsie 12,3-17 Marek Karczewski s. 233-246
Historia indywidualna i uniwersalna Gietrzwałdu (1877-2002) Krzysztof Bielawny s. 247-267
Jezuici w dominium warmińskim na przełomie XV i XVI wieku Janusz Hochleitner s. 269-280
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939) Jan Chłosta s. 281-294
Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989 Marek Melnyk s. 295-305
Natura języka teologicznego w świetle dokumentów Konferencji Lambeth : studium teologicznomoralne Włodzimierz Wieczorek s. 307-326
Powstanie i rozwój historyczny parafii Antoni Misiaczek s. 327-338
Sprawiedliwość, wojna i pokój w nauczaniu Kościoła katolickiego Tadeusz Płoski s. 339-364
Teolog świecki według "Biuletynu Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie" Katarzyna Parzych s. 365-389
Patriotyzm polski - wychowanie patriotyczne Gabriela Kobiela s. 391-399
Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w szkolnym nauczaniu religii Anna Zellma s. 401-414
Na styku dziejów zbawienia z historią Wielkopolski : (Andrzej Wojtkowski 1891-1975) Julian Wojtkowski s. 415-430
Wykaz skrótów s. 431-433
Skorowidz geograficzny s. 435-441
Skorowidz nazw i nazwisk s. 443-463