Znaleziono 11 artykułów

Aleksandra Nalewaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Memra" Targumów i "słowo" Janowe Aleksandra Nalewaj s. 21-34
Dialog Nowego Testamentu ze Starym Testamentem w świetle opisu spotkania przy studni (J 4,1-42) Aleksandra Nalewaj s. 37-47
Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda (5, 1–18) Aleksandra Nalewaj s. 79-91
Analiza porównawcza struktury literackiej i motywów teologicznych w J 2,1-12 i 20,1-18 Aleksandra Nalewaj s. 107-121
"Pojawił się człowiek, posłany przez Boga..." (J 1, 6) : Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej Ewangelii Aleksandra Nalewaj s. 109-117
Świadectwo Pism o Jezusie w Ewangelii Janowej Aleksandra Nalewaj s. 187-206
„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (Kpł 18,22) : teksty biblijne o homoseksualizmie Aleksandra Nalewaj s. 199-212
"Logion" o wywyższeniu Syna Człowieczego w dialogu Jezusa z Nikodemem (por. J 3,14-15) Aleksandra Nalewaj s. 211-222
Artykuł wiary "Zstąpił do piekieł" w ujęciu biblijnym Aleksandra Nalewaj s. 233-244
Chrystus kapłanem według porządku Melchizedeka w świetle Hbr 7, 1-28 Aleksandra Nalewaj s. 250-263
"Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2010 : [recenzja] Aleksandra Nalewaj Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 355-359