Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia Warmińskie
2012, Tom 49

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Męstwo a świętość Zdzisław Kieliszek s. 9-22
Wzniosłość i tajemnica : u źródeł filozofii religii Abrahama J. Heschela Mirosław Pawliszyn s. 23-40
Nietzsche e la nascita della Postmodernità Giulia Moiraghi s. 41-53
Sperancyjny aspekt teologii dialogu w encyklice "Spe salvi" Benedykta XVI Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 55-65
Grzech i kara w nauczaniu księdza Józefa Stagraczyńskiego w świetle kazań "Biblioteki kaznodziejskiej. Czasopisma poświęconego kaznodziejstwu" (t. IX) : (przyczynek do badań polskiego kaznodziejstwa XIX wieku) Tomasz Szałanda s. 67-79
Duch Prawdy jako przewodnik w świetle J 16,12-15 Marek Karczewski s. 81-92
"Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn" : Psalm 33 als klassicher Hymnus Bogdan W. Matysiak s. 93-105
Analiza porównawcza struktury literackiej i motywów teologicznych w J 2,1-12 i 20,1-18 Aleksandra Nalewaj s. 107-121
Nowe programy i podręczniki nauczania religii w archidiecezji warmińskiej Adam Bielinowicz s. 123-135
Możliwość religijnego doświadczenia w świeckim samorozumieniu człowieka Marek Żmudziński s. 137-149
O głoszeniu Ewangelii i marketingu narracyjnym Ryszard Hajduk s. 151-164
Katecheza rodzinna według ks. Franciszka Blachnickiego i jej realizacja w Kościele Domowym Wojsław Czupryński s. 165-180
Współpraca katechetów z rodzicami według założeń programowych nowych dokumentów katechetycznych Anna Zellma s. 181-195
Polacy wobec rozwodów : przyczyny i skutki rozpadu rodziny oraz wskazania profilaktyczne Urszula Dudziak s. 197-209
Religijność personalna małżonków a ich postawy małżeńskie Cezary Opalach s. 211-225
Przesłanki nieważności wyroku według kan. 1620 n. 4 jako podstawa "querela nullitatis" ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich Tomasz Komorski s. 227-240
Konsekwencje naruszenia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Krystyna Ziółkowska s. 241-254
Ideologia "gender" a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny : zarys regulacji prawnych, Lucjan Świto s. 255-270
Bezpieczeństwo rodziny w świetle znowelizowanych przepisów prawa polskiego : teoria i rzeczywistość Małgorzata Tomkiewicz s. 271-286
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku Anna Korzeniewska-Lasota s. 287-302
Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego : historia i wiara Roman Krawczyk s. 303-312
Udział biskupów w procesie niszczenia świątyń pogańskich na wschodzie Imperium w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV-V w.) Maria Piechocka-Kłos s. 313-327
Siostry benedyktynki misjonarki w Libii : misja milczenia w latach 1976-1998 : (w świetle zbiorów archiwalnych Zgromadzenia) Jadwiga A. Kalinowska s. 329-340
"Liber manualis" księżnej Dhuody z Septymanii (ok. 803-843) jako instrukcja i świadectwo kontemplacji Boga Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 341-357
Ocalić od zapomnienia : żyli dla Kościoła i świata Barbara Rozen s. 359-376
Z dziejów przywłaszczania przedwojennej "Gazety Olsztyńskiej" Janusz Jasiński s. 377-388
Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii Brunon Zgraja s. 389-400
Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia : szanse i zagrożenia Jacek Pawlik s. 401-403
XII Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, 24-25 października 2011 : "Rozpad małżeństwa i rodziny dzisiaj" Michał Wojciechowski s. 404-405
"Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Paweł Podeszwa Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej", Stanisław Judycki, Poznań 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Judycki (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht (1864 Aldona Rita Jurewicz Hesi Siimets-Gross (aut. dzieła rec.) s. 416-422
"Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej", Ryszard Hajduk, Olsztyn 2010 : [recenzja] Andriy Oliynyk Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 422-424
Wykaz skrótów s. 425-426