Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Warmińskie
2014, Tom 51

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konisski and Peripatetic Orthodox Adam Drozdek s. 9-25
Aksjologia biskupa Tadeusza Płoskiego Ryszard A. Podgórski s. 27-41
Потенциал трансгрессивной педагогики в процессах имплементации идей академической мобильности Denys Svyrydenko s. 43-51
Оппозиционные принципы и аргументы антиглобализма : мир перед угрозой кризиса Sergiusz Terepishchyi s. 53-63
Erotyczny charakter poznania w kabale Dorota Brylla s. 65-79
Metody stosowane przez złego ducha na podstawie konfrontacji Jezusa z szatanem (Mt 4,1-11 i par.) Radosław Czerwiński s. 81-93
Charakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów na podstawie historycznych źródeł autorstwa Mistrza Jana z Kwidzyna Marta Kowalczyk s. 95-107
"Pojawił się człowiek, posłany przez Boga..." (J 1, 6) : Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej Ewangelii Aleksandra Nalewaj s. 109-117
Ikona błogosławionej Reginy Protmann jako forma przekazu wiary Dariusz Sonak s. 119-128
Symbolika ognia w prawie karnym judaizmu Bogusław Sygit Damian Wąsik s. 129-138
Skreślone dusze : o homoseksualizmie na ambonie uwag kilka Tomasz Szałanda s. 139-150
Symbolic Acts of Jesus Michał Wojciechowski s. 151-162
Próba umiejscowienia gender studies w ramach fundamentalnych metafizyczno- -teoriopoznawczych nastawień do rzeczywistości : kilka wskazówek dla krytyków gender studies Zdzisław Kieliszek s. 163-181
Transmisja pokoleniowa – przekaz wartości w rodzinie w kontekście nauki Kościoła, informacja z badania młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego Piotr Wójcik s. 183-201
Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży – możliwość czy utopia? Anna Zellma s. 203-216
I contratti innominati e il cosiddetto Lebensrettungsvertrag nel diritto romano Alessandro Hirata s. 217-224
Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych Anna Korzeniewska-Lasota Alina Sarnowska s. 225-238
Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 239-255
Wypadek w szkole : cywilnoprawny wymiar relacji szkoła – nauczyciel – uczeń Małgorzata Tomkiewicz s. 257-272
Nowe rozwiązania prorodzinne na podstawie prawa polskiego oraz europejskiego Krystyna Ziółkowska s. 273-282
Działalność stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej Adam Bielinowicz s. 283-296
Feliks Nowowiejski o Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie Ilona Dulisz s. 297-308
Z dziejów katolickiej parafii w Miłakowie w XIX wieku Marek Jodkowski s. 309-322
Зарваница - Марийский духовый центр Украинской греко-католической церкви Roman Kordonskyy Ewelina Mączka s. 323-339
Opis śmierci Juliana Apostaty w wybranych źródłach chrześcijańskich i pogańskich (IV–V w.) Maria Piechocka-Kłos s. 341-352
Międzynarodowa konferencja "Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej", 9–10 września 2014 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Katarzyna Tracewicz s. 353-357
"Między >>metafizyką absurdu<< i >>absurdem metafizyki<<. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjali- stycznej myśli Lwa Szestowa", Piotr Mrzygłód, Wrocław 2014 : [recenzja] Zdzisław Kieliszek Piotr Mrzygłód (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Писни бойкивского села Петранка", Марта Ониськив, Ганна Книш, Дария Мельник, Львив 2013 : [recenzja] Roman Kordonskyy Ганна Книш (aut. dzieła rec.) Дария Мельник (aut. dzieła rec.) Марта Ониськив (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Panie, błogosław ten dom. Modlitewnik dla rodziny. W roku kano- nizacji Jana Pawła II", oprac. H. Wołącewicz, Kielce 2014 : [recenzja] Sławomir Ropiak H. Wołącewicz (aut. dzieła rec.) s. 364-367
"Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja Świętego Pawła", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2011 : [recenzja] Janusz Ruciński Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską", Wojciech Cichosz, Pelplin 2013 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Wojciech Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 369-375
Wykaz skrótów s. 377
Sprostowanie Piotr Duksa s. 378