Znaleziono 23 artykuły

Mieczysław Mikołajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świątynia jerozolimska i jej znaczenie w kształtowaniu obrazu relacji Kościół - Izrael w Dwudziele św. Łukasza (Łk-Dz) Mieczysław Mikołajczak s. 5-16
Działalność Jezusa w świątyni jerozolimskiej - teologia 'ιeρον' (MK 12) Mieczysław Mikołajczak s. 5-45
Hebrajskie pojęcie Boskiego królowania Mieczysław Mikołajczak s. 5-12
Il viaggio di Elia nel deserto (1 Re 19,1-18) Mieczysław Mikołajczak s. 5-23
I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21 Mieczysław Mikołajczak s. 15-22
Biblijne implikacje dotyczące demonów Mieczysław Mikołajczak s. 19-30
Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22,66-71) Mieczysław Mikołajczak s. 23-30
A Synthesis of Temple Theology in Hebrews Mieczysław Mikołajczak s. 27-31
Obraz Maryi w perykopie o pobycie Jezusa w Nazarecie (Mk 6,1-6) Mieczysław Mikołajczak s. 29-40
Il messagio della parabola del figlio prodigo (Lc 15,11-32) Mieczysław Mikołajczak s. 37-58
Über die Macht des Gerichthaltens im Reich Gottes (Lk 22,24-30) Mieczysław Mikołajczak s. 41-52
Biblijna interpretacja tajemnicy wcielenia (Łk 1,26-38) Mieczysław Mikołajczak s. 49-69
Relacja "o prawdziwych krewnych Jezusa" (Mk 3,31-35) Mieczysław Mikołajczak s. 49-58
Les implications bibliques sur le mariage Mieczysław Mikołajczak s. 49-62
Obraz życia społeczno-religijnego Maryi w Ewangelii Dziecięctwa Jezusa (Łk 1-2) Mieczysław Mikołajczak s. 51-61
Spostrzeżenia dotyczące wczesnych papirusów zawierających Ewangelie synoptyczne Mieczysław Mikołajczak s. 79-87
Znaki uzdrowienia w świątyni jerozolimskiej (Dz 3, 1-10) Mieczysław Mikołajczak s. 105-115
Świątynia jerozolimska a ofiarowanie Jezusa (Łk 2,22-24) Mieczysław Mikołajczak s. 139-146
Pozycja społeczna Maryi (Łk 1,5-2,52) Mieczysław Mikołajczak s. 216-230
Zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-38) : propozycja interpretacji Mieczysław Mikołajczak s. 225-248
"Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza", Mieczysław Mikołajczak, Lublin 2000 : [recenzja] Joanna Kiersztejn Mieczysław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
Królewskie wkroczenie Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 28-44) Mieczysław Mikołajczak s. 289-296
Eschatologiczne królowanie Jahwe według proroków i w psalmach królewskich Mieczysław Mikołajczak s. 423-429