Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Warmińskie
2010, Tom 47

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo wypisane w serach ludzkich" Roman Krawczyk s. 5-12
Religia i kult w cywilizacjach mezopotamskich Bogdan W. Matysiak s. 13-23
Zepsucie moralne ludzkości jako przyczyna potopu Dariusz Adamczyk s. 25-36
Dialog Nowego Testamentu ze Starym Testamentem w świetle opisu spotkania przy studni (J 4,1-42) Aleksandra Nalewaj s. 37-47
Chrystus boski logos : wzór i mistrz cnoty według Klemensa Aleksandryjskiego Brunon Zgraja s. 49-69
"Argumenta Consolatoria" w pismach św. Bazylego Wielkiego Arkadiusz Jasiewicz s. 71-78
Cesarskie ograniczenia swobód obywatelskich w ustawodawstwie państwowym względem pogan w IV-VI wieku Maria Piechocka-Kłos s. 79-86
Troska o stan materialny kościoła pw. św. Katarzyny w Braniewie XIX i 1. połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 87-107
Kulturowy i gospodarczy wymiar "świętych miejsc" regionu Warmii i Mazur Stefan Ewertowski s. 109-122
Problemy wychowawcze i sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka z regionu Warmii i Mazur w latach 1945-1989 Joanna M. Domańska s. 123-141
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji oraz metropolii warmińskiej w dwóch ostatnich stuleciach Krzysztof R. Prokop s. 143-168
Bernhard Poschmann (1878-1955) i jego krytyczna ocena uzasadnienia doktrynalnego dotyczącego "Assumptio Beatae Mariae Virginis" Przemysław Nowak s. 169-180
Bernharda Poschmanna nauka o pokucie wczesnośredniowiecznej Wojciech Zawadzki s. 181-195
Prokopovich : from theology to politics Adam Drozdek s. 197-213
Kolegium Biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II Michał Lukoszek s. 215-227
Życie ludzkie jako dar i zadanie Jan Guzowski s. 229-246
Ideologizacja życia społecznego Zygmunt Klimczuk s. 247-266
"Etyka solidarności" czy "etyka miłości"? Mirosław Pawliszyn s. 267-279
Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego Waldemar Wesoły s. 281-305
Psychopedagogiczne uwarunkowania do przewodzenia małym grupom kościelnym Piotr Duksa s. 307-315
Zasady łączenia teorii z praktyką w ujęciu autorów znowelizowanej "Podstawy programowej katechezy" Anna Zellma s. 317-329
Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym Barbara Rozen s. 331-344
Przemoc jako metoda wychowawcza? Karcenie dzieci w świetle prawa międzynarodowego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w prawie polskim Lucjan Świto s. 345-355
Homilia Arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego na powtórnym pochówku kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika, Frombork 22.05.2010 r. Józef Życiński s. 357-361
Milenium św. Brunona z Kwerfurtu : pamięć historyczna i teologiczna Paweł Rabczyński s. 363-368
Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW "Hosianum" w Olsztynie (2008 Paweł Rabczyński s. 369-380
Wykaz skrótów s. 381-383