Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Warmińskie
2000, Tom 37, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
VII "Colloquia Mediaevalia". Trwałe wartości Średniowiecza, Olsztyn 18-19 IX 1999 Marian Borzyszkowski s. 7-10
Trwałość średniowiecznej idei uniwersyteckiej Mieczysław Markowski s. 11-20
Konzil und Universität am Ende des Mittealters Helmut Kohlenberger s. 21-26
Ocena wartości i przydatności pracy intelektualnej w połowie XIII wieku : na podstawie pism Wincentego z Beauvais OP (+1264) Adam Fijałkowski s. 27-47
Papieża Sylwestra II (Gerberta z Aurillac) doktryna o wartości natury Stanisław Bafia s. 49-59
Trwałe wartości średniowiecznej liturgii Marek T. Zahajkiewicz s. 61-68
Mittelalterliche Anfänge der Parlamentsgeschichte : Heiliges Römisches Reich und Polnisch-Litauische Union im Vergleich Thomas Wünsch s. 69-88
Średniowiecze w Katechizmie Kościoła Katolickiego Julian Wojtkowski s. 89-106
Filozofia Średniowiecza w encyklice Jana Pawła II "Fides et ratio" 1998 Marian Borzyszkowski s. 107-128
"Natura more geometrico" : Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki Elżbieta Jung-Palczewska s. 129-139
"Fides et ratio" : wiara a rozum w "Kwodlibetach" Henryka z Gandawy Marek Gensler s. 141-150
Słowo w kulturze średniowiecznej Brygida Kürbis s. 151-155
"Infinitas mathematicorum et theologorum" : ujęcia nieskończoności w komentarzu do "Sentencji" Ryszarda Kilvingtona Robert Podkoński s. 157-164
Kryteria naukowości u Rogera Bacona i Francisa Bacona Adam Gogacz s. 165-169
Interpretacja czy nadinterpretacja? - Rozwiązanie problemu różnicy pomiędzy istotą i istnieniem przez Idziego Rzymianina Rafał Kępa s. 171-178
Funkcje średniowiecznych dzwonów jako przejaw procesu sakralizacji przestrzeni kulturowej Janusz Hochleitner s. 179-192
Luterańsko-katolickie porozumienie na temat Usprawiedliwienia Jacek Jezierski s. 195-200
Zadania ruchów katolickich w przeżywaniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Tomasz Garwoliński s. 201-209
Warmińscy kompozytorzy na tle polskich twórców symfonii w stylu klasycznym w XVIII wieku Sławomir Ropiak s. 211-217
XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny Julian Wojtkowski s. 219-222
Mazurski tygiel religijno-wyznaniowy Krzysztof Gładkowski s. 223-229
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w roku akademickim 1999 Piotr Duksa s. 231-235
Zbornik "Ancilla Domini - Służebnica Gospodnja" u čast fra Pavla Melade. "Kačič. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja", XXXII-XXXIII, 2000 : [recenzja] Julian Wojtkowski s. 239-240
"Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes", Gerhard Lohfink, Freiburg 1998 : [recenzja] Marian Machinek Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Saint Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai sur l'histoire des thomismes", Géry Prouvost, Paris 1996 : [recenzja] Zdzisław Kunicki Géry Prouvost (aut. dzieła rec.) s. 244-250
"Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka", Mieczysław A. Krąpiec, Warszawa 1997 : [recenzja] Zdzisław Kunicki Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 250-255
"Good care, painful choices. Medical ethics for ordinary people", Richard J. Devine, Mahwah 1996 : [recenzja] Mirosław Kalinowski Richard J. Devine (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Handbook for Ministers of Care", G. Glen, M. Kofler, K. O'Connor, Chicago 1997 : [recenzja] Mirosław Kalinowski Genevieve Glen (aut. dzieła rec.) Marilyn Kofler (aut. dzieła rec.) Kevin O'Connor (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Pastoral Care of Older Adults. Creative Pastoral Care and Counseling", Harold G. Koenig, Andrew J. Weaver, Minneapolis 1998 : [recenzja] Mirosław Kalinowski Harold G. Koenig (aut. dzieła rec.) Andrew J. Weaver (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Ochotnicy Miłości Bliźniego", Staś Gawroński, tł. Bożena Topolska, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Sroga Staś Gawroński (aut. dzieła rec.) Bożena Topolska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien", Arno Anzenbacher, Paderborn 1997 : [recenzja] Piotr Sroga Arno Anzenbacher (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Konflikty moralne a etyka", Piotr Aszyk, Kraków 1998 : [recenzja] Włodzimierz Wieczorek Piotr Aszyk (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne", Elżbieta Firlit, Warszawa 1998 : [recenzja] Kazimierz F. Żuchowski Elżbieta Firlit (aut. dzieła rec.) s. 269-271