Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Warmińskie
2007/2008, Tom 44/45

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psalm 110 : intronizacja króla-kapłana Roman Krawczyk s. 7-15
Grzech pierworodny i jego następstwa dla relacji pomiędzy mężczyzna i kobietą w świetle Rdz 3 Jerzy Kułaczkowski s. 17-34
"Księgi karolińskie" : frankońska odpowiedź na Sobór Nicejski II z roku 787 Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 35-46
Dzieje parafii Nawiady w latach 1397-2000 Krzysztof Bielawny s. 47-60
Reginy Protmann droga do świętości Teresa P. Podgórska s. 61-70
Myśląc wokół "Szóstej drogi" J. Maritaina Mirosław Pawliszyn s. 71-83
Teologiczno-moralna interpretacja "Optio fundamentalis" w posoborowym nauczaniu Kościoła Edward Torończak s. 85-97
Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka na podstawie analizy filozoficznej artykułu "Utrum prodentia sit virtus specialis?" (Sancti Thomae Aquinatis, Summa Theologiae II-II, Q. 47, A. 5) Zdzisława Kobylińska s. 99-111
"Sacrum" w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena Anna Ratajczyk s. 113-131
Treść teologiczna wielkanocnych pieśni zastępujących hymny w Liturgii Godzin Sławomir Ropiak s. 133-154
Podstawowe zasady życia społecznego Zygmunt Klimczuk s. 155-170
Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formacyjnej grup kościelnych Piotr Duksa s. 171-184
Bariery komunikacyjne katechizowanego dziecka autystycznego Magdalena Stach-Hejosz s. 185-194
Czasopisma młodzieżowe w doświadczeniach katechizowanych ze szkół ponadgimnazjalnych Anna Zellma s. 195-206
Aktualność myśli pedagogicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wychowaniu współczesnej młodzieży Jerzy Kostorz s. 207-218
Dobro wspólne podstawą społecznej aktywności hospicjum Leon Szot s. 219-229
Synod diecezjalny odpowiedzią na znaki czasu Paweł Rabczyński s. 231-241
Roczne sprawozdanie z działalności WSDMW "Hosianum" w Olsztynie (2005 Paweł Rabczyński s. 243-250
Roczne sprawozdanie z działalności WSDMW "Hosianum" w Olsztynie (2006 Paweł Rabczyński s. 251-260
"Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów", pod red. F. Adamskiego, Kraków 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II", A. Jucewicz, Pieniężno 2004 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Antoni Jucewicz (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia", pod red. Henryka Skorowskiego, Krosno 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Wychowanie moralne", Stanisław Jasionek, Kraków 2006 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Stanisław Jasionek (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Wykaz skrótów s. 283-285
Skorowidz geograficzny s. 287-289
Skorowidz nazw i nazwisk s. 291-301