Tytuł Studia Warmińskie
ISSN 0137-6624
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Warmińskie
2015, Tom 52

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty polityczne Listów apostolskich papieża Jana Pawła II: "Redemptionis anno i Tertio millenio adveniente" Sylwia Górzna s. 11-22
Nature of Religious Truth Karol Jasiński s. 23-36
Kilka uwag o kontraktowym uzasadnieniu zasad sprawiedliwości u Johna Rawlsa Paweł Polaczuk s. 37-50
"Планшетное сознание" как субъективная составляющая "рационального насилия" в глобализированном мире Wadim Siusar s. 51-61
Футурология как предмет совиальной философии Sergiusz Terepiszczy s. 63-74
Complementarity as a Principle of Epistemology Kateryna Kyrylenko s. 75-83
Modern Television Series as a Phenomenon of Popular Culture Sergiusz Rusakow s. 85-94
Модусы секуляризации в концепции Чарльса Тейлора Olena Dolgochub s. 95-106
Дискурс свободы в прозе Тараса Шевченко Oleg Potsyurko s. 107-117
Człowiek jako istota moralna Andrzej F. Dziuba s. 119-136
Najwspanialszy sen życia : soborowość Mikołaja Bierdiajewa Marcin Cielecki s. 137-149
Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach do religii Adam Bielinowicz s. 151-161
Obrzęd egzorcyzmu większego źródłem przepowiadania Tomasz Szałanda s. 163-175
Modlitwa o pokój troską o ład międzynarodowy w nauczaniu Jana Pawła II Paweł A. Makowski s. 177-185
Przemiany cywilizacyjne rodziny w nauczaniu wielkopostnym biskupów polskich (1979–2005) Marcin Niesporek s. 187-200
Autoedukacja nauczyciela wychowania do życia w rodzinie wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy Anna Zellma s. 201-213
Przygotowanie do małżeństwa w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych Wojsław Czupryński s. 215-225
Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy Krystyna Ziółkowska s. 227-240
Posiadanie gospodarstwa przez małżonków a wpis do ewidencji producentów rolnych : studium jednego przypadku Dorota Lis-Staranowicz s. 241-255
Katolicka placówka duszpasterska w Suszu w latach 1879–1884 Marek Jodkowski s. 257-270
„Privatus carcer” w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (IV–VI w.) Maria Piechocka-Kłos s. 271-280
Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939–1946 na Ukrainie Roman Kordonski s. 281-290
The Relations between State and Religion in Germany in 20–30 years of XX Century: the Experience of Baptist Societies Aleksander Kravets s. 291-301
Труд представителей украинского национально-демократического объъеднання в сейме и сенате Польши 1935-1937 гг. Roman Puyda s. 303-313
Влияние археологии на развитие исторической географии как науки и учебной дисциплины в середине ХIХ - начале ХХ вв. Sergiusz Trubczaninow s. 315-326
Особенности структуры и информационное наполнение сайта музеев Sergiusz Kutsenko s. 327-338
Политическое развитие британских колоний в Карибском Бассейне за Вестминстерской моделью (1931-1944) гг.) : на примере Ямайки Igor Brajlan s. 339-347
Пути реформирования церковно-парафиальных школ киевским митрополитом Платоном (Городецким) Andrzej Petrenko s. 349-358
XVI Dni Interdyscyplinarne "Misja teologii w uniwersytecie" (9–10 czerwca 2015 r.) Zdzisław Kieliszek s. 359-362
"Katecheza multimedialna – dzieci w wieku 5–9 lat", Young Digital Planet 2014 Adam Bielinowicz s. 363-367
"Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć teologii współczesnej", Stanisław Kozakiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stanisław Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne", Zbigniew Zarembski, Toruń 2013 : [recenzja] Janusz Szulist Zbigniew Zarembski (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie", Volker Reinhardt, München 2013 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Volker Reinhardt (aut. dzieła rec.) s. 375-377
Wykaz skrótów s. 379