Znaleziono 36 artykułów

Jan Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bractwo Świętych Aniołów Stróżów w Pieniążkowie w latach 1763-1854 Jan Wiśniewski s. 7-35
Parafia Stary Targ na przestrzeni wieków : (XIII-XXI) Jan Wiśniewski s. 7-32
Symbolika i znaczenie zamku krzyżackiego w Malborku Jan Wiśniewski s. 7-25
Katolicy i protestanci na terenie byłej diecezji pomezańskiej (1243-1992) Jan Wiśniewski s. 9-19
Postać błogosławionego księdza Władysława Demskiego (1884-1940) na tle polityki germanizacyjnej Jan Wiśniewski s. 17-31
Patriotyzm lokalny Powiśla (Prus Królewskich) : (XIII-XX w.) Jan Wiśniewski s. 21-30
Powołanie do istnienia i rozwój Seminarium Duchownego w Diecezji Warmińskiej Jan Wiśniewski s. 21-32
Traktat dzierzgoński a parafia Rudzienice Jan Wiśniewski s. 25-36
Testament ks. Franciszka Neitzlichowskiego, archiprezbitera i proboszcza Dzierzgonia, surogata pomezańskiego, z 12 listopada 1742 r. Jan Wiśniewski s. 35-59
Edukacja misjonarzy dla krajów protestanckich w Alumnacie Papieskim w Braniewie (1579–1798) Jan Wiśniewski s. 40-48
Szkoły elementarne w parafii Tychnowy-Straszewo na Powiślu w połowie XIX wieku Jan Wiśniewski s. 47-63
Historyczny kontekst ogłoszenia encykliki "Rerum novarum"przez Leona XIII w 1891 r. : (z okazji 120 rocznicy jej ogłoszenia) Jan Wiśniewski s. 49-75
Zabytkowy wystrój i wyposażenie pomezańskiego kościoła katedralnego w Kwidzynie Jan Wiśniewski s. 63-83
800-lecie duszpasterstwa katolickiego w Postolinie Jan Wiśniewski s. 69-78
Budowa kościoła św. Wojciecha w Prabutach (1876-1878) Jan Wiśniewski s. 85-95
"Kościoły Diecezji Elbląskiej. Nasze dziedzictwo. Dekanaty żuławskie", T. 2, oprac. Danuta Dettlaff i Jan Dettlaff, Bydgoszcz 2007 : [recenzja] Jan Wiśniewski Danuta Dettlaff (aut. dzieła rec.) Jan Dettlaff (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Kapłani-męczennicy i księża prześladowani na Powiślu do 1945 r. Jan Wiśniewski s. 95-102
Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu Jan Wiśniewski s. 97-116
Historyczna wizyta papieża Jana Pawła II w diecezji elbląskiej Jan Wiśniewski s. 121-130
Najstarszy warmiński formularz wizytacyjny z czasów biskupa Marcina Kromera (1581) Jadwiga Kalinowska Jan Wiśniewski s. 139-164
Obrazek z roku 1863 Jan Wiśniewski s. 144
Pomezański Instytut Technologii wpisany w X-letnie dzieje diecezji elbląskiej Jan Wiśniewski s. 145-157
Święty Wojciech na ziemi "pomezańskich" Prusów Jan Wiśniewski s. 171-183
"Elbląg i okolice 1937-1956", Mieczysław Józefczyk, Elbląg 1997 : [recenzja] Jan Wiśniewski Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527)", Mario Glauert, [w:] "Prussia Sacra", T. 1, Toruń 2003 ; "Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 2004, h. 17 : [recenzja] Jan Wiśniewski Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Bł. Dorota z Mątów Wielkich w pomezańskim Kwidzynie (1391–1394–XXI w.) Jan Wiśniewski s. 271-288
W 450. rocznicę zakończenia Soboru Trydenckiego (1545–1563) Jan Wiśniewski s. 309-316
"Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 2006 Jan Wiśniewski Ambrozja Jadwiga Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621. Źródła do dziejów Reformacji w Prusach Królewskich", Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jan Wiśniewski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 387-390
"Geneza, powstanie i organizacja diecezji elbląskiej", Waldemar Maliszewski, Lublin 2008 : [recenzja] Jan Wiśniewski Waldemar Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 389-395
"Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821", t. I-II, Wojciech Zawadzki, Elbląg 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Wojciech Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 397-403
"Program chrystianizacji Afryki w XIX wieku (na przykładzie misji Ojców Białych)", Andrzej Miotk, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Andrzej Miotk (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Męczennik za wiarę i polskość Powiśla - błogosławiony ks. Władysław Demski, syn ziemi sztumskiej Jan Wiśniewski s. 427-431
Recenzja pracy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. Marka Żmudzińskiego Jan Wiśniewski s. 461-467
Ocena dorobku naukowego i recenzja pracy „Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła” o. Ryszarda Hajduka CSsR Jan Wiśniewski Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 487-491
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii biskupiej Marcina Kromera Jan Wiśniewski s. 585-595