Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Psychologica
2009, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo skierowane do Jubilata Henryk Gasiul s. 6
Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Jana F. Terelaka Andrzej Jakubik s. 7-20
Poczucie umiejscowienia kontroli i poczucie koherencji a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet chorych na raka piersi Elżbieta Krzesicka Monika Małkiewicz Jan F. Terelak s. 21-44
Poczucie koherencji a zachowania zaradcze młodzieży Beata Płaczkiewicz Stanisława Tucholska s. 45-56
Style poznawcze a style radzenia sobie ze stresem u osób z przewlekłym bólem kręgosłupa Małgorzata Kopeć Jan F. Terelak s. 57-74
Procesualne podejście do podejmowania zachowań zdrowotnych Ralfa Schwarzera (fragment modelu) jako próba wyjaśnienia zaniedbania prenatalnego Wioletta Wójcik s. 75-90
Sub-cultural differentiation of family ethos in terms of values related to child development Elżbieta Dryll s. 91-103
Preferencja wartości instrumentalnych a poczucie bezpieczeństwa singli oraz osób żyjących w stałym związku małżeńskim Stanisław Głaz s. 105-123
Poziom lęku i nadziei podstawowej u uczestników ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich Cezary Wilczek s. 125-137
Temperamentalne korelaty nasilenia objawów depresji u kobiet Kamila Szyntar Jan Tylka s. 139-147
Zaburzenia osobowości a przeżycia mistyczne młodzieży artystycznej Stanisław Radoń s. 149-165
Wiedeński Instytut Psychologii w okresie międzywojennym Gerard Benetka s. 167-178
"Krajobraz wojenny" Kurta Lewina : przyczyny i sposoby poszukiwania własnej metodologii Włodzisław Zeidler s. 179-190
Nuda, apocomia, pustka : choroby dotykające współczesnego człowieka czy nerwica noogenna w ujęciu V.E. Frankla? Dariusz Buksik s. 191-199
Interpretacja wartości a rozumienie ideału dobra moralnego Tania Nikiel s. 201-210
Przewrót kulturalistyczny w psychologii? : "późny" J.S. Bruner i E.E. Boesch Andrzej Pankalla s. 211-221
Adaptacja Kwestionariusza "Obszary życia zawodowego" Christiny Maslach i Michaela Leitera Anna Izwantowska Jan F. Terelak s. 223-232
Konstrukcja i psychometryczna weryfikacja kwestionariusza samodzielności Adam Odej Stanisław Tokarski s. 233-250
Sprawozdanie z XII Konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich "Od depresji do pokoju ducha" Dariusz Buksik s. 251-256
"Zabójczynie i zabójcy : osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne : analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Dariusz Buksik Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 257-270