Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Jakubik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Jana F. Terelaka Andrzej Jakubik s. 7-20
Poznanie chorego w psychiatrii Andrzej Jakubik s. 65-76
Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna Andrzej Jakubik Katarzyna Piaskowska s. 69-80
Przetwarzanie informacji w zaburzeniach nerwicowych Andrzej Jakubik s. 111-120
Zespół uzależnienia od internetu (ZUI) a osobowość Andrzej Jakubik Justyna Popławska s. 123-131
Kultura a zaburzenia psychiczne Andrzej Jakubik s. 133-150
Zespół uzależnienia od Internetu Andrzej Jakubik s. 133-142
"Podstawy psychologii Junga : od psychologii głębi do psychologii integralnej", Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Jakubik Zenon Waldemar Dudek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Diagnostyka osobowości dyssocjalnej Andrzej Jakubik s. 237-247