Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Psychologica
2001, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reprezentacje poznawcze przekazu reklamowego o zabarwieniu erotycznym Alicja Grochowska s. 5-17
Wpływ optymistycznych i pesymistycznych przekonań, ocen szkolnych oraz wysiłku wkładanego w naukę na ocenę atrakcyjności interpersonalnej ucznia Elżbieta Stojanowska s. 19-34
Czas psychologiczny a prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych Andrzej Strzałecki s. 35-49
Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u aktorów teatralnych Anna Hys Agnieszka Nieznańska s. 51-64
Cechy temperamentalne i giętkość myślenia a sprawność psychomotoryczna strażaków Anna Jachnis s. 65-81
Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży akademickiej Jarosław Jastrzębski s. 83-102
Poczucie pewności siebie i potrzeba bezpieczeństwa u jąkających się przed terapią i po terapii Jan Bielecki s. 103-109
Przetwarzanie informacji w zaburzeniach nerwicowych Andrzej Jakubik s. 111-120
Syndromy zachowań patologicznych matek samotnych i matek z rodzin pełnych badanych testem MMPI Maria Jeżewska s. 121-128
Otyłość jako źródło lęku i stresu u kobiet Iwona M. Marcysiak s. 129-135
Kontrowersje wokół teorii cech oraz próby ich rozstrzygnięcia Henryk Gasiul s. 137-156
Różne oblicza inteligencji : funkcjonowanie intelektu a osobowość Anna Matczak s. 157-174
Kwestionariusz bezradności wyuczonej jako narzędzie oceny postawy życiowej kobiet Grażyna Fabiszewska s. 175-190
Kwestionariusz oceniający stadia rozwoju psychospołecznego (QRSPP) Roman Hinc s. 191-211
Efektywność psychoterapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn w ośrodku pomocy społecznej Sławomir Ślaski s. 213-220
O czterech sposobach rozumienia zachowania dzieci Piotr-Olaf Żylicz s. 221-235
"Jąkanie", Zbigniew Tarkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Bielecki Zbigniew Tarkowski (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Psychologii Lotniczej (EAAP) w Crieff-Hydro (Szkocja) w dniach 4-8 września 2000 r. Jan Terelak Olaf Truszczyński s. 241-243
Sprawozdanie z 36. Międzynarodowej Konferencji Wojskowej Psychologii Stosowanej (International Applied Military Psychology Symposium - IAMPS) pt. "Misja psychologii wojskowej w 21 wieku", Split (Chorwacja), 11-15 września 2000 Jan Terelak Olaf Truszczyński s. 245-248