Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Psychologica
2002, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowościowe i temperamentalne mechanizmy sprawnego zarządzania Agnieszka Kusal Andrzej Strzałecki s. 5-20
Reaktywność jako cecha temperamentu a tolerancja stresu stomatologicznego Tadeusz Jasiński Małgorzata Margańska Jolanta Rosińska Jan F. Terelak Mariusz Turek s. 21-39
Reaktywność jako właściwość temperamentalna a akustyczne cechy fali dźwięku mowy Stanisław Oziemski s. 41-51
Personalny wymiar religijności a poczucie koherencji i poczucie bezpieczeństwa Ewa Zasępa s. 53-67
Historyczne korzenie idei personalizmu w psychologii Ryszard Stachowski s. 69-82
Ku psychologii personalistycznej Zenon Uchnast s. 83-89
Rozwój człowieka a rozwój osobowy Maria Straś-Romanowska s. 91-104
Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości Henryk Gasiul s. 105-118
Koncepcja pewności siebie Zbigniew Zaborowski s. 119-131
Zespół uzależnienia od Internetu Andrzej Jakubik s. 133-142
Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej Romuald Jaworski s. 143-166
Czynniki kształtujące różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn Monika Kornaszewska s. 167-186
Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki : ewolucja poglądów Barbara Kamińska s. 187-195
Refleksje na temat stanu mentalnego kadry Sił Zbrojnych RP w okresie restrukturyzacji polskiej armii z perspektywy psychologii klinicznej Jan F. Terelak s. 197-205
Sprawozdanie z sesji naukowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Monika Kornaszewska Tomasz Rowiński s. 207-210
"Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki", J. Makselon, B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Władysław Chaim J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Psychologia rozwoju człowieka", t. 2: "Charakterystyka okresów życia człowieka", red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, Warszawa 2000 : [recenzja] Grażyna Fabiszewska Barbara Harwas-Napierała (aut. dzieła rec.) Janusz Trempała (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Psychologia Stresu", Jan F. Terelak, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Mariusz Turek Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Ogólne wskazówki i wymagania edytorskie s. 223-224