Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Stojanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Optymizm młodych kobiet i mężczyzn w ważnych dziedzinach życia Elżbieta Stojanowska s. 5-19
Wpływ optymistycznych i pesymistycznych przekonań, ocen szkolnych oraz wysiłku wkładanego w naukę na ocenę atrakcyjności interpersonalnej ucznia Elżbieta Stojanowska s. 19-34
Atrakcyjność autoprezentacji w sferze społecznej oraz instrumentalnej w sytuacji zagrożenia Ja u kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie Elżbieta Stojanowska s. 35-50
Rzeczywisty i pożądany rodzaj płci psychologicznej wśród studentów i osób pracujących Elżbieta Stojanowska s. 151-167