Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Psychologica
2013, Numer 13 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn Mariola Paruzel-Czachura s. 5-24
Dobrostan fizyczny jako wskaźnik jakości życia pielęgniarek : badanie empiryczne Henryk Piotrowski s. 25-34
Projekcyjny obraz siebie młodzieży z rodzin emigrantów zarobkowych Iryna Durkalevych s. 35-54
Fear of dying in relation to religiosity in adults Valentin Bucik Slávka Démuthová s. 55-64
Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru International Personality Item Pool-Values in Action (IPIP-VIA) : wyniki wstępne Jan Cieciuch Małgorzata Najderska s. 65-83
Pułapki diagnozy psychologicznej na przykładzie efektu Barnuma i tzw. syndromu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Andrzej Margasiński s. 85-99
Theo Herrmann - in memoriam Helmut E. Lück s. 101-106