Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Psychologica
2012, Numer 12 (2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myśli, które tuczą : fuzja "myśl-kształt" w zaburzeniach jedzenia Anna Brytek-Matera Małgorzata Starzomska s. 5-21
Ocena nasilenia objawów syndromu gotowości anorektycznej u młodych kobiet - badania pilotażowe Anna Brytek-Matera Adriana Rybicka-Klimczyk s. 23-36
Style przywiązania a cechy zaburzeń osobowości Czubak Czubak Barbara Gawda s. 37-54
(Wielo)wmiarowość religijności Władysław Chaim s. 55-94
Pojęcie i przyczyny powstawania kryzysu religijnego Mirosław Nowosielski s. 95-105
Ocena moralna zachowań agresywnych w teorii i badaniach naukowych Malwina Dankiewicz s. 107-118
Złość w wybranych podejściach psychoterapeutycznych Ewa Cwalina Iwona Czuma s. 119-133
Struktura czynnikowa Kwestionariusza Agresji Bussa i Perry'ego (BPQA) w populacji polskiej Elżbieta Aranowska Jolanta Rytel s. 135-151
Sprawozdanie z III konferencji naukowej "Psychologia - konsumpcja - jakość życia. Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem" Aleksandra Borkowska s. 153-159