Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Psychologica
2004, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierując myśli ku Jubilatowi Henryk Gasiul s. 7
Człowiek transgresyjny : szkic biograficzno-profesjonalny prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Jakubika z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Jan F. Terelak s. 9-15
Wykaz publikacji prof. Andrzeja Jakubika s. 17-33
Psychospołeczne uwarunkowania stylów przywiązania Piotr Marchwicki s. 35-56
Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów Maria Ryś s. 57-67
Osobowość a dynamika okazywania uczuć w związku małżeńskim Anna Linek s. 69-79
Wyznaczniki przeżycia religijnego u młodzieży akademickiej Stanisław Głaz s. 81-102
Inteligencja "akademicka", emocjonalna i zdolności twórcze uczniów o różnych osiągnięciach szkolnych Maciej Karwowski s. 103-115
Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca Marek Graczyk Alicja Pęczak Stanisław Wójtowicz s. 117-124
Wyznaczniki efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach zmian systemowych Andrzej Strzałecki Beata Tomaszewicz s. 125-139
Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe Anna Hys-Martyńska Jan F. Terelak s. 141-162
Rola psychorysunku w psychiatrii Marta Kolwińska s. 163-175
Zmiany obrazu siebie samego u uczestników treningu programowania neurolingwistycznego Wojciech Wypler s. 177-185
Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny Anna Kołodziejczyk Stanisław Tokarski s. 187-205
Uwarunkowania osobowościowe alkoholizmu Elżbieta Aranowska Artur Brustman s. 207-231
Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym : aktualny stan badań Sławomir Ślaski s. 233-242
Jedność czy wielość psychologii : refleksje wokół współczesnej psychologii głębi Zenon Waldemar Dudek s. 243-260
Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej Henryk Gasiul s. 261-271
Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości Włodzimierz Strus s. 273-292
Psychologiczne aspekty reklamy wizualnej Jan F. Terelak s. 293-311
Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej Marek Nieznański s. 313-332
Kontrowersje wokół debriefingu : przegląd badań Paweł Urbaś s. 333-343
O możliwościach prowadzenia badań przez Internet Tomasz Rowiński s. 345-361
Kilka refleksji "O początkach i rozwoju psychologii klinicznej" Jan Tylka s. 363-373
"Człowiek, jego świat i życie : próba integracji", Zbigniew Zaborowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Agnieszka Szyszkowska Zbigniew Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Understanding the Psychology of Internet Behavior : Virtual Worlds, Real Life", Adam N. Joinson, London 2003 : [recenzja] Tomasz Rowiński Adam N. Joinson (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Psychologia w badaniach międzykulturowych", William F. Price, Richard H. Crapo, Gdańsk 2003 : [recenzja] Agnieszka Konopka Richard H. Crapo (aut. dzieła rec.) William F. Price (aut. dzieła rec.) s. 378-381
"Prawo i psychologia : wiarygodność zeznań i materiału dowodowego", Amina Memon, Aldert Vrij, Ray Bull, Gdańsk 2003 : [recenzja] Waldemar Woźniak Ray Bull (aut. dzieła rec.) Amina Memon (aut. dzieła rec.) Aldert Vrij (aut. dzieła rec.) s. 381-382