Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia Psychologica
2011, Numer 11 (2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych Dorota Bulkowska Jan Cieciuch Agata Hulak Mariola Kitaj Justyna Leszczyńska s. 5-18
Temperament i optymizm a skłonność do ryzyka u pilotów i kierowców zawodowych Paulina Maria Baran s. 19-34
Atrakcyjność autoprezentacji w sferze społecznej oraz instrumentalnej w sytuacji zagrożenia Ja u kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie Elżbieta Stojanowska s. 35-50
Wiedza o własnej pamięci osób z otępieniem typu Alzheimera : badania pilotażowe Ewa Małgorzata Szepietowska s. 51-63
Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga Jan Cieciuch Tomasz Rowiński Włodzimierz Strus s. 65-93
Ganzheit und Gestalt : skizze einer theoretischen Rekonstruktion Theo Herrmann s. 95-113
Fenomenologiczno-kontekstowe podejście do badania wolności w psychologii Tomasz Prusiński s. 115-128
Wolfgang Köhler - Hans Geitel : korespondencja z lat 1907-1920 Włodzisław Zeidler s. 129-148