Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Rowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gratyfikowanie potrzeb przez mass media a poziom kompetencji społecznych Joanna Głuskowska Tomasz Rowiński s. 5-23
Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga Jan Cieciuch Tomasz Rowiński Włodzimierz Strus s. 65-93
Virtual Self in Dysfunctional Internet Use Tomasz Rowiński s. 107-127
Preferencje i postawy wobec pomocy online Marek Gągolewski Tomasz Rowiński s. 195-209
Sprawozdanie z sesji naukowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Monika Kornaszewska Tomasz Rowiński s. 207-210
O możliwościach prowadzenia badań przez Internet Tomasz Rowiński s. 345-361
"Understanding the Psychology of Internet Behavior : Virtual Worlds, Real Life", Adam N. Joinson, London 2003 : [recenzja] Tomasz Rowiński Adam N. Joinson (aut. dzieła rec.) s. 377-378