Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Prusiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skale wolności osobistej : teoretyczne podstawy oraz konstrukcja i wstępna walidacja kwestionariusza PKW Tomasz Prusiński s. 27-49
Fenomenologiczno-kontekstowe podejście do badania wolności w psychologii Tomasz Prusiński s. 115-128