Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Psychologica
2007, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczony zorientowany na tworzenie koncepcji teoretycznych Sławomir Ślaski s. 7-11
Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 13-36
Związek samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u współuzależnionych kobiet będącychh w początkowej i zaawansowanej fazie terapii Marta Miklasiewicz s. 37-61
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego Jarosław Jastrzębski Tomasz Rudowski Zbigniew Zaborowski Sławomir Ślaski s. 63-74
Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy Anna Jachnis Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 75-84
Styl twórczego zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego Agata Kabala Andrzej Strzałecki s. 85-100
Satysfakcja z pracy jako źródło dobrostanu psychicznego u polskich emigrantów konsumpcyjnych w Kanadzie Aleksandra Borkowska Jan F. Terelak s. 101-122
Paradoksy doświadczania przestrzeni przez osoby z anoreksją Małgorzata Starzomska s. 123-149
Rzeczywisty i pożądany rodzaj płci psychologicznej wśród studentów i osób pracujących Elżbieta Stojanowska s. 151-167
Związki temperamentu z płcią biologiczną i psychologiczną jednostki Renata Korzeń s. 169-180
Cechy środowiska rodzinnego a inteligencja emocjonalna dzieci Katarzyna Martowska s. 181-194
Preferencje i postawy wobec pomocy online Marek Gągolewski Tomasz Rowiński s. 195-209
Otwartość na doświadczenia jako kompetencja poznawcza Monika Szyszko s. 211-229
Self-transcendence and its ludic substitutes : a cultural developmental Approach Wanda Zagórska s. 231-248
Psychologia kultury : nowe zadanie czy perspektywa psychologii Zenon Waldemar Dudek Andrzej Pankalla s. 249-265
Czy psychoanaliza opiera się na myśli kabalistycznej? Łukasz Chwalisz s. 267-283
Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia sobie : o roli i znaczeniu emocji pozytywnych Ewa Gruszczyńska s. 285-297
Psychometryczne właściwości analizy pisma ręcznego : przegląd badań Zuzanna Górska s. 299-315
Kształtowanie się obrazu Boga i jego wpływ na relacje interpersonalne Stanisław Tokarski s. 317-330
Analiza kryzysu religijnego Marek Tomczyk s. 331-339
Strategie interwencji kryzysowej dotyczące zachowania autodestrukcyjnego Barbara Pilecka s. 341-348
Konstrukcja i własności psychometryczne kwestionariusza MWT : metody do badania postaw i hierarchii wartości cenionych w miłości między kobietą i mężczyzną Marcin Kapuściński s. 349-374
Antropologiczny wymiar przeżycia obecności i nieobecności Boga Stanisław Głaz s. 375-384
Poprawiona Skala Umiejętności Kierowania w Sporcie Michał Szulawski Stanisław Tokarski s. 385-401
Sprawozdanie z konferencji "Fakty i mity" : otwarcie społecznej dyskusji o sytuacji młodych niepełnosprawnych ruchowo osób Mirosław Piskozub s. 403-405
"Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? : psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny" Stanisław Tokarski s. 407-409
"Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych" : sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego : Warszawa, 12 stycznia 2007 r. Izabela Gieryszewska s. 411-416
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Oblicza współczesnej psychoterapii" Wojciech Wypler s. 417-419
Autor siebie w labiryncie cywilizacji : uwagi o pracy Aleksandry Błachnio: "Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej" Włodzimierz Zeidler Aleksandra Błachnio (aut. dzieła rec.) s. 421-435
"Einfuehrung in die Religionspsychologie", red. Christian Henning, Sebastian Murken, Erich Nestler, Paderborn 2003 : [recenzja] Władysław Chaim Christian Henning (aut. dzieła rec.) Sebastian Murken (aut. dzieła rec.) Erich Nestler (aut. dzieła rec.) s. 435-453
"Psycholodzy chrześcijańscy wobec problemów człowieka", red. Mateusz Roman Hinc, Romuald Jaworski, Płock 2005 : [recenzja] Dariusz Buksik Mateusz Roman Hinc (aut. dzieła rec.) Romuald Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 453-457
"Psychology of time : theoretical and empirical approaches", red. Zenon Uchnast, Lublin 2006 : [recenzja] Jan F. Terelak Zenon Uchnast (aut. dzieła rec.) s. 457-461