Znaleziono 21 artykułów

Jan F. Terelak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek transgresyjny : szkic biograficzno-profesjonalny prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Jakubika z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Jan F. Terelak s. 9-15
Nadzieja podstawowa w ujęciu Erika H. Eriksona a strategie radzenia sobie ze stresem okołoporodowym Joanna Demkiewicz Jan F. Terelak s. 13-35
Poczucie umiejscowienia kontroli i poczucie koherencji a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet chorych na raka piersi Elżbieta Krzesicka Monika Małkiewicz Jan F. Terelak s. 21-44
Reaktywność jako cecha temperamentu a tolerancja stresu stomatologicznego Tadeusz Jasiński Małgorzata Margańska Jolanta Rosińska Jan F. Terelak Mariusz Turek s. 21-39
Charakterystyka stresu ekologicznego i różnice indywidualne w radzeniu sobie z nim na przykładzie osób przebywających w więzieniu Małgorzata Steckiewicz Jan F. Terelak s. 23-41
Style poznawcze a style radzenia sobie ze stresem u osób z przewlekłym bólem kręgosłupa Małgorzata Kopeć Jan F. Terelak s. 57-74
Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u samotnych matek Małgorzata Jasiura Jan F. Terelak s. 67-82
Polska adaptacja "Skali stresu zawodowego" C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa Joanna Lewandowska Jan F. Terelak s. 97-134
Satysfakcja z pracy jako źródło dobrostanu psychicznego u polskich emigrantów konsumpcyjnych w Kanadzie Aleksandra Borkowska Jan F. Terelak s. 101-122
Strategie radzenia sobie ze stresem a skuteczność terapii uzależnień alkoholików Justyna Dzięgielewska Jan F. Terelak s. 105-122
Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe Anna Hys-Martyńska Jan F. Terelak s. 141-162
Optymizm a wypalenie zawodowe u nauczycieli Marek Mystkowski Jan F. Terelak s. 153-178
Refleksje na temat stanu mentalnego kadry Sił Zbrojnych RP w okresie restrukturyzacji polskiej armii z perspektywy psychologii klinicznej Jan F. Terelak s. 197-205
"Psychologia Stresu", Jan F. Terelak, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Mariusz Turek Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Adaptacja Kwestionariusza "Obszary życia zawodowego" Christiny Maslach i Michaela Leitera Anna Izwantowska Jan F. Terelak s. 223-232
Psychologiczne aspekty reklamy wizualnej Jan F. Terelak s. 293-311
"Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych", red. Jan F. Terelak, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Buksik Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Kontrowersje na temat użyteczności pojęcia normy w psychologii Jan F. Terelak s. 299-315
"Psychology of time : theoretical and empirical approaches", red. Zenon Uchnast, Lublin 2006 : [recenzja] Jan F. Terelak Zenon Uchnast (aut. dzieła rec.) s. 457-461
Problemy symulowania "sztucznego środowiska" habitatu z perspektywy sozopsychologii kosmicznej Jan F. Terelak s. 575-594
""Stres zawodowy" : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych", Jan F. Terelak, Warszawa 2007 : [recenzja] Krystyna Klimska Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 633-635