Znaleziono 32 artykuły

Dariusz Buksik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia ks. prof. dr hab. Adama Duraka SDB Dariusz Buksik s. 13-18
Sakrament przebaczenia i pojednania : rola spowiednika i penitenta na drodze ku dojrzałości religijnej i osobowościowej Dariusz Buksik s. 49-67
Wybrane psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka Dariusz Buksik s. 147-166
Nuda, apocomia, pustka : choroby dotykające współczesnego człowieka czy nerwica noogenna w ujęciu V.E. Frankla? Dariusz Buksik s. 191-199
Wybrane psychologiczne teorie cech osobowości Dariusz Buksik s. 191-206
Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem i cechy nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej Dariusz Buksik s. 207-214
Sprawozdanie z XII Konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich "Od depresji do pokoju ducha" Dariusz Buksik s. 251-256
"Zabójczynie i zabójcy : osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne : analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Dariusz Buksik Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 257-270
Rozumienie sumienia w naukach psychologicznych Dariusz Buksik s. 267-274
41 Sympozjum zorganizowane przez sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski "Psychologia modlitwy" : (Olsztyn k. Częstochowy, 20-22 września 2009) Dariusz Buksik s. 279-281
"Temperamenty, charaktery, osobowości : profil medyczny i psychologiczny", Mario Fedeli, Kraków 2003 : [recenzja] Dariusz Buksik Mario Fedeli (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych", red. Jan F. Terelak, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Buksik Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Psychologia motywacji", Falko Rheinberg, tł. J. Zychowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik Falko Rheinberg (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 297-300
Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo a system wartości" : (Drohiczyn, 7-9 września 2009) Dariusz Buksik s. 297-300
Potrzeba kształtowania sumienia w perspektywie konsekracji zakonnej : refleksja psychologiczna Dariusz Buksik s. 299-314
Sprawozdanie z XI Konferencji SPCH : Psychologia i psychoterapia wobec zaburzeń osobowości : symptomatologia i diagnostyka; przyczyny i skutki; profilaktyka i terapia zaburzeń osobowości : Konstancie k. Warszawy, 15-17 IV 2005 Dariusz Buksik s. 301-304
"Mężczyzna który pomylił swoją żonę z kapeluszem", Olivier Sacks, Poznań 1996 ; "Stanąć na nogi", Olivier Sacks, Poznań 1996 ; "Zobaczyć głos", Olivier Sacks, Poznań, 1998 : [recenzja] Dariusz Buksik Olivier Sacks (aut. dzieła rec.) s. 405-406
40 Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na temat : "Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń" : (Olsztyn, 7-9 września 2008) Dariusz Buksik s. 417-418
"Dzieci i młodzież - bariery i szanse rozwoju. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik s. 435-438
"Dziecko w szkole. Ochrona Prawna Dziecka", T. 3, L. Bojarska, K. Brzeziński, T. Rek, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik Lucyna Bojarska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Brzeziński (aut. dzieła rec.) Tomasz Rek (aut. dzieła rec.) s. 438-440
"Wychowanie moralne w zarysie", Mieczysław Łobocki, Kraków 2002 : [recenzja] Dariusz Buksik Mieczysław Łobocki (aut. dzieła rec.) s. 439-442
"Dojrzałość religijna osób należących do wspólnot neokatechumenalnych", Stanisław Tokarski, Płock 2001 : [recenzja] Dariusz Buksik Stanisław Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 442-444
"Psycholodzy chrześcijańscy wobec problemów człowieka", red. Mateusz Roman Hinc, Romuald Jaworski, Płock 2005 : [recenzja] Dariusz Buksik Mateusz Roman Hinc (aut. dzieła rec.) Romuald Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 453-457
Postawy moralne i religijne w psychologii Dariusz Buksik s. 475-487
"Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać", Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars, Poznań 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Conrad W. Baars (aut. dzieła rec.) Anna A. Terruwe (aut. dzieła rec.) s. 526-528
"Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej", Romuald Jaworski, Warszawa 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Romuald Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 528-531
Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat : "Osobowość i religia" : (Warszawa, 24-26 października 2007 Dariusz Buksik s. 544-548
"Psychopatologia", John D. Stirling, Jonathan S. E. Hellewell, Gdańsk 2005 : [recenzja] Dariusz Buksik Jonathan S. E. Hellewell (aut. dzieła rec.) John D. Stirling (aut. dzieła rec.) s. 594-596
"Zachowania prospołeczne i antyspołeczne", David Clarke, Gdańsk 2005 : [recenzja] Dariusz Buksik David Clarke (aut. dzieła rec.) s. 596-599
"Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna", red. A. Tesser, R. B. Felson, J. M. Suls, Gdańsk 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Richard B. Felson (aut. dzieła rec.) Jerry M. Suls (aut. dzieła rec.) Abraham Tesser (aut. dzieła rec.) s. 602-604
"Psychologia środowiskowa", P. A. Bell et al., Gdańsk 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Paul A. Bell (aut. dzieła rec.) s. 605-607
"Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań", red. Andrzej E. Sękowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Andrzej E. Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 609-611